Ovaj Vodič definiše informacije u posjedu službi J.P.“Čistoća“ Herceg Novi, kao i javne evidencije, postupak za pristup informacijama, troškovi postupka, ovlašćenja i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča kao i druga pitanja vezana za pristup informacijama iz nadležnosti službi J.P.“Čistoća“ Herceg Novi.

Lokalni izbori za Glavni grad Podgorica 2022.god.:
Izbori 2020.god.: