Prvi dokumenti iz kojih moze da se poceci organizovanog rada komunalnih sluzbi u Herceg Novom poslije II svetskog rata jeste zapisnik plenuma GNOO od 13.januara.1946 godine. Vec 12.jula.1946 godine tadasnji referent privrednog odsjeka gradskog odbora. Frano Lilo Trani trazi sa se za potrebe odvozenja smeca iz grada kupi jedan konj i zaprezna kola. Imenovani referent kasnije postavljen za direktora komunalnih ustanova i bio je dugogodisnji izvrsilac komunalnih poslova u Herceg Novom. Povecanjem obima i znacaja komunalnih poslova u gradu osnivaju se i rezijski odbori za razlicite komunalne radove.

U periodu od 1950 do 1961.godine gradsko komunalno preduzece izvrsilo je niz aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture.

U toku 1961.godine izvrsena je temeljita reorganizacija Komunalnog preduzeca sa ciljem da se istom omoguci poslovanje profitabilnim poslovima.
U toku 1963.godine izvrsene su kadrovske promjene uslijed kojih na celo preduzeca dolazi Csaba Magyar, koji je izvrsio konsolidaciju radnih jedinica u :

 • - vodovod i kanalizacija
 • - gradska cistoca
 • - gradsko zelenilo
 • - komunalno preduzece
 • - pomorski saobracaj

U periodu 1976-80 godine izvrseno je prestruktuiranje preduzeca po zakonu o udruzenom radu.
Kaktastrofalni zemljotres na crnogorskom primorju 15.aprila.1979 godine prouzrokovao je velike poremecaje u svim oblastima zivota Herceg Novog pa i u komunalnoj sferi.

Skupstina opstine Herceg Novi 30.januara.1990.godine osniva javno preduzece Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, a 28.februara 1990 godine odluceno je da se osnuje Javno Komunalno preduzece Herceg Novi. Preduzecu je stavljeno u duznost obavljanje slijedecih djelatnosti:

 • - ciscenje javnih prometnih povrsina
 • - iznosenje,odvoz i deponovanje smeca i otpadaka
 • - ciscenje i odrzavanja plaza
 • - odrzavanje i prosirenje zelenih povrsina
 • - proizvodnja i promet ukrasnog i drugog bilja
 • - ciscenje javnih prometnih povrsina
 • - odrzavanje lokalnih i nekategorisanih puteva
 • - regulisanje odvoda povrsinskih voda i odrzavanje otvorenih vodotokova
 • - odrzavanje gradskog groblja i organizovanje pogrebne sluzbe
 • - sakupljanje sekundarnih sirovina
 • - odrzavanje komunalnih objekata

U izvjestaju o radu iz 1992 godine koji je podnesen skupstini opstine Herceg Novi stoji:

" Na osnovu naseg dosadasnjeg iskustva mozemo reci da ova djelatnost nema adekvatnog tretmana u drustvu. Potrebno je obezbijediti trajna izvorna finansijska sredstva kako bi imali tretman koji se zasluzuje."

1995. godine formirano je jedinstveno javno komunalno preduzece koje u svom sastavu imalo 3 javna preduzeca I to:

 • - JP Vodovod I kanalizacija
 • - JP Komunalno preduzece
 • - JP za komunalne i stambene poslove

Isto je sa manjim promijenama funkcionisalo do 1999 godine kada je tranzicijom podijeljeno u tri posebna javna preduzeca koja funkcionisu i do danas i to:

 • - JP Vodovod I kanalizacija
 • - JP Komunalno preduzece
 • - Javno komunalno stambeno preduzece.

Od 2001 godine Javno Preduzece Cistoca Herceg Novi dozivjelo je ekspanziju u razvoju radi cega je i dobilo najvece priznanje opstine Herceg Novi, Oktobarsku nagradu povodom 28.oktobra Dana oslobodjenja 2002 godine. Bitnije su popravljeni opsti tehnicko tehnoloski uslovi rada, organizacija rada, sto je kao proizvod imalo da Herceg Novi postane jedan od najcistijih gradova u Crnoj Gori. U toku ovog perioda zapocet je niz projekata radi priblizavanja ove dijelatnosti savremenim trendovima u raspolaganju cvrstim otpadom i zastitom zivotne sredine. Sredinom 2006.godine Javno Preduzece Cistoca Herceg Novi kao prvo u Crnoj Gori dovrsava projekat separatnog odlaganja otpada za gradane na citavoj teritoriji opstine.Iste godine direktor preduzeca Borivoje Bonic dobija oktobarsku nagradu grada Herceg Novom za doprinos u odrzavanju javne higijene i kvaliteta rada. 2007.godine i 2009.godine preduzece od strane Zajednice opstina Crne Gore dobija visoko priznanje za najbolje prakse u lokalnim samoupravama na polju zastite zivotne sredine kroz projekte separatnog odlaganja otpada i projekat reciklaznog dvorista za gradane Herceg Novog koje je otvoreno 2009.godine. Uporedo sa ovim projektima na osnovu Odluke Skupstine Opstine 2009.godine uvodi se i nova djelatnost zoohigijene , kao osnovna djelatnost preduzeca, a u cilju ispunjenja uslova datih u Zakonu o dobrobiti zivotinja.Naime iste godine otvara se skloniste za napustene zivotinje na bivsem vojnom objektu Dizdarica iznad Herceg Novog u kojem je od septembra 2009.godine pocelo organizovano sakupljanje i zbrinjavanje napustenih pasa sto je doprinjelo kvalitetu rjesavanja ovog drustvenog problema u narednim godinama.

U toku 2010.godine preduzece konkurise kroz program podrske Vlade R Slovenije za projekte iz oblasti zastite zivotne sredine u Crnoj Gori, te u toku 2011.godine vrsi aplikaciju projekta Reciklaznog Centra,i preko Vlade R Slovenije /Centra za medjunarodnu saradnju i razvoj Ljubljana / dobija nepovratna donatorska sredstva , a preko SID banke Ljubljana povoljan kredit sto je obezbjedilo finansijska sredstva za opremu buduceg RC.

Do marta 2012.godine vrsi se izgradnja objekata i ugradnja opeme na lokaciji u Meljinama, te u martu 2012.godine objekti RC stavljaju se u funkciju.Izgradnjom RC sa svim elementima kao i u zemljama EU prakticno se uvode najsavremeniji metodi u upravljanju otpadom i povecava djelatnost separacije otpada.

Uporedo sa ovim aktivnostima a na bazi prostorno planske dokumentacije opstine zapocinje i aktivnost planiranja i projektovanja nove sanitarne deponije "Duboki do" kao jednog od najznacajnijih komunalnih objekata u opstini Herceg Novi .U toku 2013.godine dovrsava se projektna dokumentacija i vrse aktivnosti na iznalazenju finansijskih sredstava za izgradnju sanitarne deponije cime bi se na najkvalitetniji nacin rijesilo pitanje odlaganja otpada u opstini Herceg Novi i zaokruzio odrzivi integralni sistem upravljanja otpadom.

U aprilu 2013.godine SO Herceg Novi donosi odluku o prestruktuiranju Javnog Preduzeca "Cistoca" u D.O.O. "CISTOCA", cime se uskladjuje djelatnost ovog preduzeca sa zakonskim obavezama , Zakona o privrednim drustvima i Zakonom o unaprijedjenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Opsirnije podatke o istorijatu D.O.O."CISTOCA" Herceg Novi mozete pronaci u knjizi autora Csaba Magyara, bivseg direktora koja je publikovana 2004.godinepod naslovom "Gradsko komunalno preduzece Herceg Novi 1950-2004.godina." ili posjetom na web stranici sajta :