Služba komercijale i marketinga DOO "Čistoća" nastavila je saradnju sa školama i edukacijom učenika osnovnih škola po pitanju reciklaže i zbrinjavanja napuštenih ljubimaca.

Krajem decembra održane su radionice sa učenicima trećih razreda OŠ "Milan Vuković" na temu Prednovogodišnjih aktivnosti i Prvih koraka u aktivnostima prikupljanja i staranja o napuštenim ljubimcima. Učenici III1, III2 i III3 pokazali su veliku zainteresovanost za navedene teme i kreativnost u pravljenju novogodišnjih ukrasa od reciklabilnih materijala: jelke ukrašene pahuljama od PET ambalaže, Snješka Bijelića od starih čarapa, lutkice od starih krpa, i igračaka od starog kartona i papira.

Za svoje aktivnosti, učenici su nagrađeni diplomama za izuzetno zalaganje na temu važnosti i značaja reciklaže koje dodjeljuje DOO "Čistoća" Herceg Novi.