Izvršni direktor Društva i predsjednik Sindikalne organizacije sa saradnicima na poziv Unije slobodnih sindikata i NVO Mladi Romi uzeli su učešće u završnoj konferenciji povodom projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima” finansiranog od strane Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Na konferenciji su predstavljeni reziltati projekta koji se od maja 2018.g. sprovodi u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom. Projekat je imao za cilj zaštitu socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje.

Projektom je obučeno 25 studenata i studentkinja da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima.