Izvršni direktor Društva, Vladimir Arsić prisustvovao je, kao predstavnik komunalne privrede, II sjednici Odbora udruženja komunalne privrede koja se održavala 6. novembra 2019. u Privrednoj komori Crne Gore.

Na sjednici su, između ostalog, razmatrane izmjene postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima, s obzirom na probleme u primjeni važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima.

Zbog velikog broja predloženih izmjena, posebno u dijelu koji se odnosi na regulisane komunalne djelatnosti, konstatovano je da sva pitanja treba urediti kroz dva posebna zakona: Zakon o vodnim uslugama - koji uređuje odnose u oblastima vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama i Zakon o komunalnim djelatnostima - koji uređuje odnose u svim ostalim komunalnim djelatnostima.

Na sjednici je istaknuto da su izmjene postojećeg zakonskog rješenja kvalitetnije od važećih, te da su predložene u cilju unaprjeđenja i osnaživanja komunalne privrede.