DOO „Čistoća“ se poslovima zoohigijene bavi još od 2009.g. kada je ovo Društvo započelo aktivnosti na prikupljanju napuštenih pasa lutalica sa područja opštine Herceg Novi. Danas je u Skloništu za napuštene životinje na Dizdarici zbrinuto oko 90 jedinki pasa raznih rasa, veličina i dobi...S obzirom da je kapacitet Skloništa za napuštene životinje tokom ljetnjeg perioda bio maksimalno popunjen, tokom septembra su organizovani radovi na proširenju kapaciteta. Proširenjem kapaciteta je obezbjeđen  neophodan prostor za boravak pasa i svakodnevne aktivnosti jedinki.

Pojave porasta broja pasa lutalica je sve više prisutna u savremenom društvu kao ozbiljan društveni problem, do koga najčešće dolazi uslijed neodgovornog ponašanje vlasnika koji napuštaju svoje kućne ljubimaca. Naša želja je da Sklonište za napuštene životinje na Dizdarici bude mjesto privremenog zbrinjavanja pasa lutalica do momenta njihovog udomljavanja. Pronalaženje toplog doma u kojem će im biti pružena adekvatna briga i ljubav koju će oni nesebično uzvratiti je od posebnog značaja za cijelo društvo, jer je bezbjednost i dobrobit i pasa i građana interes svih nas.