DOO "Čistoća" Herceg Novi njeguje dugogodišnju saradnju sa školama i vrtićima sa područja opštine, po pitanju edukacije iz oblasti zaštite životne sredine. Tokom 2021.g. obiljženo je više važnih datuma iz oblasti ekologije i ostvarena saradnja sa osnovnim školama. U oktobru je održana  edukativna radionica na temu "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" u saradnji sa JPU "Naša radost" na Savini. U radionici je učestvovalo 45 mališana  koji su kroz ovu radionicu naučili osnovne pojmove i prihvatljiva pravila ponašanja, te stekli osnovna znanja o značaju očuvanja životne sredine.