• Akcija čišćenja oko hotela Igalo (februar 2023.g.).

 • Posjeta učenika Reciklažnom dvorištu u Meljinama (januar 2023.g.).
  Učenici četvrtog razreda OŠ "Dašo Pavičić" danas su sa svojim učiteljicama posjetili Reciklažno dvorište u Meljinama gdje su imali priliku da se upoznaju sa načinom odlaganja otpada koji se prikupi na teritoriji opštine.

 • Košenje javnih površina u Baošićima (januar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja "blatne" plaže u Igalu (januar 2023.g.).
  U akciji koja je trajala četiri dana prikupljeno je preko 60 vreća raznog otpada i oko 40 guma.

 • Košenje uz magistralni put u Đenovićima (januar 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja "blatne plaže" u Igalu (januar 2023.g.).
  U akciji čišćenja Blatne plaže u Igalu prikupljeno je desetak vreća raznog otpada, kao i određena količina automobilskih guma.

 • Aktivnosti čišćenja kanala u Sutorini (januar 2023.)
  Pored magistralnog puta u Sutorini iz kanala je očišćenja veća količina raznog otpada.

 • Košenje javnih površina u Kumboru (januar 2023.g.)

 • Nastavak aktivnosti čišćenja plaža nakon nevremena, Igalo kod "Palmon bay" hotela (januar 2023.g.)

 • Čišćenje plaže kod tunela na Toploj od otpada nakon nevremena (januar 2023.g.)

 • Uređenje voznog parka u okviru aktivnisti na pripremi predstojeće turističke sezone (januar 2023.g.)

 • Čišćenje kod spomenika iz NOR-a na Podima (januar 2023.g.)

 • Aktuvnosti čišćenja kid Graničnog prelaza Debeli brijeg (januar 2023.g.)

 • Saniranje posljedica nevremena na području opstine (januar 2023.g.)

 • Postavljanje stubića kod kontejnera za odlaganje otpada (januar 2023.g.)
  Nepropisno parkirana vozila često uzrokuju problem kamionima DOO "Čistoća" prilikom procesa pražnjenja kontejnera. Iz tog razloga se postavljaju stubići koji će onemogućiti parkiranje vozila ispred kontejnera za odlaganje otpada. (januar 2023.g.)

 • Uređenje kanti za sitne otpatke (januar 2023.g.)

 • Čišćenje neuređenog smetlišta - motel "Dubrava" (januar 2023.g.)
  Aktivnosti na čišćenju tzv. "divljih deponija" se kontinuirano nastavljaju. U akciji čišćenja motela "Dubrava" sakupljeno je 50 vreća raznog otpada, uglavnom kućnog smeća i dasaka.

 • Aktivnosti uređenja i košenja oko kontejnerskog mjesta na Savini (januar 2023.g.)

 • Nastavak aktivnosti na čišćenju otpada u ruralnim naseljima-Prijevor (januar 2023.g)

 • Čišćenje komunalnog otpada i lišća sa javnih površina na lokacijama Modra ploča i Španjola (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti na uklanjanju trave i korova u Igalu, ul. Prizrenska (januar 2023.g.)

 • Košenje magistralnog pojasa na dionici puta Podi-Meljine (januara 2023.g.)

 • Čišćenje natpisa sa metalnog boksa za smještaj kontejnera u Igalu (decembar 2023.g.)

 • Uređenje betonskog boksa u Igalu kod odmarališta "Vojvodina" (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju lišća na Toploj (januar 2023.g.)

 • Uklanjanje trave oko zgrade Opštine Herceg Novi (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju javnih površina u neposrednoj okolini GP "Debeli brijeg" (januar 2023.g.)
  Aktivnosti na čišćenju neuređenih smetlišta su nastavljene i u 2023.g. U akciji čišćenja područja u okolini graničnog prijelaza "Debeli brijeg" i dijela međugraničnog prostora prikupljeno je cca 60 vreća raznog otpada. Takođe se očišćeni i granični prelazi Kobila i Sitnica.

 • Uklanjanje korova, trave i lišća sa Škvera i Igala (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju neuređenih odlagališta, Drenovik (januar 2023.g.)

 • Košenje ispod Titove vile, Igalo (januar 2023.g.)

 • Čišćenje padine ispod OŠ "Dašo Pavičić"(decembar 2022.g.)

 • Aktivnosti na uređenju i farbanju vozila voznog parka DOO "Čistoća" za predstojeću sezonu (decembar 2022.g.)

 • Aktivnosti farbanja i saniranja boksova na Toploj (decembar 2022.g.)

 • Nastavak akcije čišćenja ruralnih naselja - Ratiševina, Mojdež (decembar 2022.g.)

 • Nastavak aktivnosti na košenju javnih površina uz magistralu-Bijela (decembar 2022.g.)

 • Aktivnosti na pranju šetališta od Tople do Igala (decembar 2022.g.)

 • Nastavak akcije čišćenja pojasa uz magistralu na dionici puta od Poda do Meljina (decembar 2022.g.)

 • Aktivnosti na uređenju lokacija za smještaj kontejnera (decembar 2022.g.)
  U Igalu su uređene lokacije za smještaj klasičnih kontejnera v.1,1 m3. Betonski boksovi su ofarbani i popravljeni (Petlja i kod Novosadskog), a na nekim lokacijama su betonski boksovi zamjenjeni metalnim boksovima.

 • Akcija čišćenja od Kamenog do Trebjesina (decembar 2022.g.)
  Akcija čišćenja otpadaka sprovedena je uz magistralni pojas, od Kamenog do Trebjesina. U ovoj akciji je prikupljeno četrdesetak velikih kesa raznog otpada

 • Košenje u Bijeloj kod dječijeg doma "Mladost" (decembar 2022.g.)

 • Uređenje lokacija za polupodzemne kontejnere u Bijeloj (decembar 2022.g.)

 • Uređenje lokacija za smještaj klasičnih kontejnera (decembar 2022.g.)
  Doo "Čistoća" nastavlja aktivnosti na uređu lokacija za smještaj kontejnera. Nakon uređenja lokacija za polupodzemne kontejnere u Bijeloj, srušen je betonski boks u ulici Stijepa Šarenca i postavljen novi metalni boks sa logom Društva. Ove aktivnosti će se nastaviti i u narednom periodu.

 • Čišćenje "divlje deponije" u Zelenici, Marići (decembar 2022.g.)

 • Nastavak aktivnosti na uređenju ruralnih područja opštine-košenje i čišćenje u Zelenici, Marići (decembar 2022.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju ruralnih naselja - Sutorina (decembar 2022.g.)

 • Čišćenje površine u Bijeloj, preko puta hotela "Park" (decembar 2022.g.)

 • Čišćenje vidikovca prije GP "Konfin" (decembar 2022.g.)

 • Čišćenje i odvoz rastinja u Kamenarima (decembar 2022.g.)
  Na molbu MZ Kamenari očišćen je dio puta u Kamenarima na krivini prije crkve Sv Neđelje. Rastinje i granje je uklonjeno zbog postavljanja sigurnosne mreže radi spriječavanja odrona kamenja na magistrali.

 • Redovne aktivnosti u Skloništu za napuštene pse (novembar 2022.g.)
  U Skloništu za napuštene pse na Dizdarici su se, pored redovnih aktivnosti čišćenja i održavanja objekta, odvijale i aktivnisti na zamjeni ćebadi u boksovima za smještaj jedinki kao i postavljanju slame u kućicama za pse.

 • Čišćenje površine kod gradske kapele na Savini (novembar 2022.g.)

 • Nastavak uklanjanja grana i rastinja uz magistalu na dijelu Zelenike kod "Tehnomaxa" (novembar 2022.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju plaže u Meljinama (novembar 2022.g.)

 • Nove uniforme za čistače javnih površina (novembar 2022.g.)
  Čistači javnih površina dobili su nove uniforme sa jakim fluorescentnim oznakama radi bolje vidljivosti i bezbijednosti prilikom redovnog obavljanja poslova čišćenja ulica i magistralnog puta. Uniforme će biti raspoređene i drugim izvršiocima na terenu.

 • Održavanje javnih zelenih površina duž magistralnog pojasa (novembar 2022.g.)
  U saradnji sa resornim Sekretarijatom i službom Komunalne policije uklonjeno je rastinje i grane uz magistralu u Bijeloj koje su ometale saobraćajnu preglednost i kretanje većih vozila-autobusa, kamiona... Ova akcija je sprovedena u blizini dječijeg doma "Mladost" i biće nastavljena u narednom periodu na lokacijama koje su planirane da se urede do kraja godine.

 • Aktivnosti na čišćenju plaža duž Rivijere (novembar 2022.g.)

 • Čišćenje površine iza marketa "Voli" u Igalu (novembar 2022.g.)
  Korito rijeke Sutorina i površine iza marketa "Voli" u Igalu očišćene su od raznih otpadaka i zelenog otpada. Prikupljene su i opale grane drveća iz rijeke. Ukupno je prikupljeno 20 velikih vreća komunalnog i drugog otpada.

 • Posjeta učenika OŠ "Milan Vuković" Reciklažnom centru Meljine (novembar 2022.g.)

 • Aktivnosti čišćenja i uređenja površina kod crkve Sv Ilije na Žvinjama (novembar 2022.g.)

 • Nastavak radionice "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" (oktobar 2022.g.)
  Radionica "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" održana je za učenike drugih razreda JU OŠ "Ilija Kišić" Zelenika i JU OŠ "Orjenski bataljon" Bijela. Radionica će se održati i u ostalim osnovnim školama sa područja opstine.

 • Aktivnosti na redovnom čišćenju stepeništa i kanala na više lokacija (oktobar 2022.g.)
  U sklopu redovnih aktivnosti održavanja javnih površina sprovedena je akcija čišćenja gradskih stepeništa i kanala na više lokacija u centru grada i Igalu: duž stepeništa 28. Oktobra, trga Belavista, šetališta ispod Titove vile i u ul. 29. Decembra.