• Čišćenje prostora nakon održanog muzičkog festivala "Skale" (jun 2022.g.)
  Muzički festival "Skale" održavao se krajem juna mjeseca na Igalu, ispod Titove vile. Nakon održanih koncerata i rasklapanja bine čistači javnih površina su očistili ovu lokaciju i prikupili razne vrste otpada pri čemu je prikupljanje polomljenog stakla predstavljalo najveći problem.

 • Uklanjanje lišća na Škveru (jun 2022.g.)

 • Aktivnosti na uklanjanju lišća i zelenog otpada u parku Leopolda Mandića i na košarkaškom igralištu na Savini(jun 2022.g.)

 • Neadekvatno odlaganje otpada (jun 2022.)
  Jedna od najčešćih nepravilnosti odlaganja otpada, koja otežava rad Društva, jeste odlaganje tkz. "kabastog otpada". Pod ovom vrstom otpada se podrazumijeva otpad nastao iz domaćinstava - djelovi namještaja, bijela tehnika i slično. Iako se "kabasti otpad" odlaže u Reciklažnom centru Meljine, građani isti odlažu pored kontejnera za odlaganje kućnog smeća i na drugim, za ovu svrhu nepredviđenim lokacijama. Za fizička lica je odlaganje ove vrste otpada u RC Meljine besplatno, a najpovoljniji termin odlaganja je od 10-14 časova. Za transport kabastog otpada se može iznajmiti kamion Društva u skladu sa Cjenovnikom, pozivom na broj tel:031/330-220.

 • Akcija čišćenja prostora hotela "Plaža" (jun 2022.g.)

 • Uređenje plaže na Igalu (jun 2022.g.)
  Čišćenje i ravnanje plaže na Igalu, ispod "Titove vile" obavljeno je u saradnji sa Mjesnom zajednicom Igalo.

 • Čišćenje plaže hotela " Plaža"

 • Uređenje stepeništa i zidova u ul.Šetalište pet Danica (jun 2022.g.)

 • Uklanjanje trave i korova - Škver (jun 2022.g.)

 • Obilježen svjetski Dan zaštite životne sredine (jun 2022.g.)
  Služba marketinga DOO "Čistoća" organizovala je aktivnosti povodom obilježavanja ovog Dana, koji se svuda u svijetu proslavlja 05. juna. Zajedno sa učenicima osnovnih škola i srednje škole podjeljeni su flajeri i platneni cegeri u preko 30 ugostiteljskih objekata. Sugrađani su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i spremnost na saradnju, što je i bio cilj ove kampanje.

 • Nova uniforma za zaposlene na terenu (jun 2022.g.)
  Zaposlenima na poslovima čišćenja javnih površina i poslovima prikupljanja i transporta otpada dodjeljene su nove uniforme prilagođene ljetnjim uslovima rada. Radno vrijeme ove kategorije zaposlenih takođe je prilagođeno visokim ljetnjim temperaturama.

 • Sanacioni radovi u Reciklažnom centru (jun 2022.g.)
  Tokom maja mjeseca izvedeni su sanacioni radovi u RC Meljine radi bolje operativnosti i bezbijednosti vozila i zaposlenih.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jun 2022.g.)

 • Dodjela zahvalnica školama za učešće u obilježavanju Dana planete Zemlje (maj 2022.g.)

 • Pranje javnih površina u Starom gradu (maj 2022.g.)

 • Čišćenje otpada i kabastog smeća na padini iznad teniskih terena na Toplu (maj 2022.g.)

 • Uklanjanje korova trave i zemlje sa stepeništa Sima Matavulja (maj 2022.g.)

 • Uklanjanje trave, korova i zemlje od odmarališta "Vojvodina" prema Igalu (maj 2022.g.)

 • Uklanjanje trave, korova i zemlje kod Omladinskog parka u Igalu (maj 2022.g.)

 • Obilježavanje Dana planete Zemlje sa učenicima OŠ "Orjenski bataljon" u Bijeloj (april 2022.g.)

 • Nastavak aktivnosti na čišćenju kanala i stepeništa i uklanjanju trave korova i zemlje u ul. Partizanski put, Branka Ćopića i Jova Dabovića (april 2022.g.)

 • Obilježen Dan planete Zemlje (april 2022.g.)
  Dan planete Zemlje obilježava se nizom aktivnosti u saradnji sa osnovnim školama sa područja opštine. Učenici trećih razreda OŠ "Milan Vuković" čistili su plaže na dionici od plaže hotela "Plaža" do Škvera zajedno sa čistačima javnih površina. Takođe je čìšćeno podmorje kod svetionika na pristaništu gdje je učenike Služba marketinga uputila u značaj ovog datuma. Aktivnosti se nastavljaju u narednim danima sa učenicim ostalih osnovnih škola.

 • Čišćenje stepeništa i uklanjanje trave i korova sa stepeništa Šetslište pet Danica (april 2022.g.)

 • Aktivnosti na uklanjanu trave, korova i zemlje (april 2022.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova i zemlje odvijale su se na više lokacija: duž stepeništa 28 Oktobra, duž stepeništa kod glavne gradske pošte, duž stepeništa kod kuće Ive Andrića, duž stepeništa Danice Tomašević, duž stepeništa Mihajla Mustura i duž ulice Save Kovačevića od kafe bara "Touch" prema Savini.

 • Čišćenje trga Nikole Đurkovića nakon održane manifestacije "Biram radost" (april 2022.g.)

 • Uklanjane trave korova i zemlje u Starom gradu (april 2022.g.)

 • Aktivnosti košenja kod manastira Savina (april 2022.g.)

 • Košenje i čišćenje graničnog prelaza Konfin (april 2022.g.)

 • Akcija čišćenja u Zelenici (april 2022.g.)
  U sklopu najavljenih akcija organizovana je akcija čišćenja od crkve Sv Trojice do Džorovog mosta, zatim pored filter stanice, igrališta Orjen do kamenorezca "Mrkajić" (april 202.g.)

 • Akcija čišćenja padine kod crkve Sv Trojice u Zelenici (april 2022.g.)

 • Aktivnosti čišćenja parka "Boka" (april 2022.g.)

 • Čišćenje "blatne plaže" na Igalu (april 2022.g.)

 • Čišćenje kupališta kod hotela "Plaža" (april 2022.g.)

 • Nastavak akcije "Herceg Novi-najčistiji grad" (april 2022.g.)
  Akcija ,"Herceg Novi-najčistiji grad" nastavljena je čišćenjem deponija raznog otpada koje su nastale nakon nevremena na tri lokacije. Čišćenje se odvijalo na Savini, na padini ispod spomenika Bezmetković, na Igalu, duž plaža ispod Titove vile i duž plaža u Bijeloj. U ovoj akciji je prikupljeno oko 125 velikih kese raznog otpada.

 • Čišćenje kupališta kod tunela na šetalištu (april 2022.g.)

 • Obilježavanje Dana reciklaže (mart 2022.g.)
  Dan reciklaže (18 mart) obilježen je u saradnji sa osnovnim školama sa područja opštine Herceg Novi posjetama Reciklažnom centru u Meljinama. O značaju selektivnog odvajanja otpada i reciklaži učenicima četvrtih razreda govorili su zaposaleni iz RC Meljine. Učenici su dobili saznanja o poslovima koji se obavljaju u Reciklažnom centru - vaganje otpada, odvajanje otpada u reciklažnom dvorištu i o vrstama sekundarnih sirovina koje se prikupljaju. Posjete RC Meljine su organizovane u više navrata, a u njima je učestovalo ukupno 209 učenika iz OŠ "Orjenski bataljon" Bijela sa područnim odjeljenjima Kamenari i Baošići, OŠ "Dašo Pavičić" Topla i OŠ "Milan Vuković".

 • Čišćenje prilaznih stepenista glavnog ulaza na Kanli Kulu od korova i trave (mart 2022.g.)

 • Akcija čiščenja graničnog prelaza Debeli brijeg (mart 2022.g.)
  Akcija čišćenja sprovedena je od GP Debeli brijeg prema Hrvatskoj granici. U akciji koja je trajala dva dana prikupljeno je preko 70 velikih vreća smeća.

 • Novi boksovi za smještaj kontejnera V.1,1m3
  DOO "Čistoća" nastavlja sa uređenjem kontejnerskih mjesta. Zapisleni iz radionice Društva su izradili nove metalne kontejnere sa logom Društva za smještaj dva ili tri kontejnera V.1,1m3. Isti su postavljeni na Španolu, kod škole u Srbinu, na Toplu II, Toplu III i na Modru ploču. (Mart 2022.g.)

 • "Odgovorno vlasništvo-udomi, ne kupuj" edukativna akcija u Igalu (mart 2022.g.)
  U sklopu edukativne radionice "Odgovorno vlasništvo-udomi ne kupuj" održana je i akcija udomljavanja pasa u Omladinskom parku u Igalu. Služba marketinga je zainteresovanim ljubiteljima pasa ukazala na najznačajnije teme ove radionice i podjelila flajere u vezi odgovornog zbrinjavanja kućnih ljubimaca. Najveće interesovanje su pokazali najmlađi sugrađani, a u ovoj akciji su udomljena dva psa.

 • Čišćenje u Kutima i Zelenici (mart 2022.g.)

 • Čišćenje javnih površina - Verige (mart 2022.g.)

 • Pranje javnih površina -Škver (mart 2022.g.)

 • Nastavak edukativne radionice "Udomi-ne kupuj" i "Odgovorno vlasništvo" u JUOŠ "Dašo Pavičić" Herceg Novi (februar 2022.g.)

 • "Herceg Novi-najčistiji grad" nastavak akcije na dionici od Džorovog mosta do crkve u Sasojeviće, preko Kuta do Džorovog mosta (februar 2022.g.)

 • Nastavak akcije "Herceg Novi-najčistiji grad" (februar 2022.g.)
  Akcija čišćenja je nastavljena od raskrsnice za selo Žlijebi, pored Mandić, do Kamenog i magistralnog puta.

 • Aktivnosti čišćenja i pranja u sklopu manifestacija povodom Praznika mimoze-Igalo, Omladinski park (februar 2022.g.)

 • Pranje i čišćenje gradske zelene pijace (februar 2022.g.)

 • Aktivnosti pranja javnih površina za vrijeme "Praznika mimoze" (februar 2022.g.)

 • Pranje javnih površina povodom Praznika mimoze (februar 2022.g.)
  Javne površine na kojima se održavaju manifestacije povodom Praznika mimoze se peru prije i poslije događaja koji se organizuju. Aktivnosti pranja se odvijaju u ranim jutarnjim časovima.

 • Uklanjanje trave i korova sa stepeništa Ive Andrića (februar 2022.g.)

 • Nastavak edukativne radionice "Udomi-ne kupuj" i "Odgovorno vlasništvo" u JUOŠ "Ilija Kišić" u Zelenici (februar 2022.g.)
  Edukativnom radionicom su obuhvaćeni učenici koji pohađaju peti razred osnovne škole. U ovoj radionici je učestvovalo ukupno 35 učenika. Služba marketinga nastavlja sa održavanjem iste i u drugim osnovnim školama.

 • Uređenje lokacija za smještaj kontejnera (februar 2022.g.)
  Novi metalni boksovi sa logom Duštva postavljeni su na području cijele opštine od Igala do Kamenara. Boksovi su namjenjeni za smjestaj kontejnera v.1,1m3.

 • Akcija "Herceg Novi-najčistiji grad" (februar 2022.g.)
  DOO "Čistoća" je organizovalo akciju " Herceg Novi - najčistiji grad" koja se sprovodi na području cijele opštine. Akciju vodi Upravnik javnih površina. U jednoj od planiranuh aktivnosti je očišćen magistralni put od Sitnice do Meljina i tom prilikom sakupljeno oko 80 vreća smeća i napunjeno 5 kontejnera v.1,1m3. Akcija se nastavlja u narednom periodu.

 • Uklanjanje trave i korova sa stepeništa iznad Škvera (februar 2022.g.)

 • Čišćenje "divlje deponije" na Igalu, iza supermarketa "Voli" (februar 2022.g.)

 • Čišćenje i uklanjanje trave, lišća i korova na stepeništu u ulici Šetalište pet Danica od glavne pošte do Šetališta (februar 2022.g.)

 • Čišćenje stepeništa kod Manastira Savina (februar 2022.g.)

 • Edukativne radionice "Odgovorno vlasništvo" i "Udomi-ne kupuj" (februar 2022.g.)
  Služba marketinga je započela sa održavanjem edukativnih radionica o odgovornom vlasništvu prema kućnim ljubimcima i udomljavanju pasa lutalica u osnovnim školama. Prva radionica je održana u JUOŠ "Orjenski bataljon" u Bijeloj za djecu petih razreda, a biće nastavljena i u drugim školama.

 • Čišćenje nezakupljenih plaža (februar 2022.g.)