• Pranje javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje javnih površina u Starom gradu podrazumjeva pranje trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza. Aktivnosti su se odvijale u ranim jutarnjim časovima na trgu Hercega Stjepana i duž stepeništa Kralja Tvrtka, a nastaviće se i na drugim lokacijama.

 • Saradnja sa DVD Bijela na pranju javnih površina na Rivijeri-dionica Baošići (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od Škvera do "Yachting cluba"

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju nezakupljenih Plaža (jul 2021.g.)

 • Nastavak saradnje sa DVD Bijela na zajedničkim aktivnostima pranja priobalnog puta na Rivijeri (jul 2021.g.)

 • Čišćenje zgrade Opštine Herceg Novi (jul 2021.g.)

 • Nove kante za otpatke (jul 2021)
  DOO "Čistoća" je nabavila nove kante za sitne otpatke sa pepeljarom koje su postavljene unutar autobuskih stajališta. Kantama su dodati stubovi, a raspoređene su na području od Igala do Meljine.

 • Aktivnosti pranja Rivijere (jul 2021.g.)
  U saradnji sa Dobrovoljnim Vatrogasnim Društvom Bijela započelo se sa pranjem priobalnog puta od Kumbora do Bijele. U skladu sa planovima, aktivnosti se odvijaju jednom sedmično, a po potrebi i češće.

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta odvijale su se od "Yachting cluba" do kafe bara "Jazz" u ranim jutarnjim časovima. Pranjem su obuhvaćene i stepenice kod tunela.

 • Pranje trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (jul 2021.g.)

 • Pranje na Šetalištu pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica, na Škveru su se odvijale od objekta "Citadela" do "Yachting cluba". Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, cistjerna i poslovođa za reon Herceg Novog.

 • Pranje trga Nikole Đurkovića (jul 2021 g.)

 • Aktivnosti na čišćenju lišća i zelenila u okviru manastira na Savini (jul 2021.g.)

 • Uređenje javne površine na Savini (jul 2021.g.)
  Čistači javnih površina uredili su i očistili od suvog lišća i trave parking prostor i lokalni put na Savini preko puta "Energprojekta".

 • Pranja javnih površina na Šetalištu pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na Škveru, uz angažovanje cistjerne, dva čistača javnih površina i poslovođe reona Herceg Novog.

 • Čišćenje kupališta na Igalu (jul 2021.g.)
  Na redovnom čišćenju kupališta ispod "Titove vile" angažovana su dva čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Igala.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje javnih površina u Starom gradu podrazumijeva pranje trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza. Na poslovima pranja trga Hercega Stijepana i stepeništa Kralja Tvrtka angažovana su tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od Tople, od cafe bara "Jazz" do plaže i objekta "Yachting cluba". Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, poslivođa i cistjerna za pranje javnih površina.

 • Nepravilno odlaganje kućnog otpada (jul 2021.g.)
  Nepravilnosti prilikom odlaganja otpada od strane građana i turista posebno su izražene u periodu trajanja ljetnje turističke sezone. Jedna od čestih pojava je odlaganje kućnog smeća u kante za otpatke. DOO "Čistoća" je nabavilo nove kante za otpatke koje se raspoređuju uz autobuska stališta, od Igala do Meljjne, a u toku je i nabavka betonskih kanti za otpatke za limenim uloškom koje su namijenjene za Šetalište pet Danica. Iako su u neposrednoj blizini smješteni kontejneri za odlaganje otpada, kući otpad se kontinuirano baca u kante za odpatke, što otežava rad zaposlenih na poslovima prikupljanja i odlaganja otpada.

 • Pranje trga Nikole Đurkovića (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Trga Nikole Đurkovića sprovode se u skladu sa Planom pranja javnih površina. Ovaj Trg pere se jednom sedmično, sa stepenicama, komunikacionim prolazima i površinom kod gradske zelene pijace. Aktivnosti se izvode uz angažovanje cistjerne za pranje javnih površina, dva čistača i poslovođe reona Herceg Novi.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta odvijale su se na dionici od Škvera do objekta "Yachting cluba". Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina, poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na reonu Herceg Novog i cistjerna za pranje javnih površina.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza odvija se u Starom gradu tri puta sedmično. Jednom sedmično se pere Trg Hercega Stjepana i stepenište kralja Tvrtka. Na ovim aktivnostima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od "Hunguest hotela sun resort" na Toploj do objekta "Yachting cluba", pri čemu su obuhvaćene i stepenice kod tunela. Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, poslovođa zadužen za područje Herceg Novog i cistjerna za pranje javnih površina.

 • Pranje javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje javnih površina nastavljeno je u ranim jutarnjim časovima na Trgu Nikole Đurkovića do objekta "Bife Beograd" uz angažovanje dva čistača javnih površina, poslovođe i cistjerne za pranje ulica.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Aktivnosti koje su započete na pranju javnih površina u centru grada u prošlom mjesecu, nastavljene su i tokom jula. U Starom gradu se prao Trg Mića Pavlović, a na tim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa reona Herceg Novi.

 • Čišćenje dijela kupališta hotela "Plaža" (jun 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su nezakupljeni dio kupališta hotela "Plaža" od raznih vrsta otpada, a postavljena je i kanta za odlaganje otpada koja se svakodnevno prazni.

 • Čišćenje i pranje Šetališta pet Danica (jun 2021.g)
  Aktivnosti na čišćenju i pranju dijela šetališta odvijale su se na Škveru uz angažovanje dva čistača javnih površina i poslovođa reona Herceg Novog.

 • Obilježavanje dana osnivanja (jun 2021.g.)
  Danas je, u okviru Proizvodno uslužno sektora DOO "Čistoća" Herceg Novi, obiljžen dan osnivanja Javnog preduzeća "Čistoća" Herceg Novi nastalog segmentacijom bivšeg Javnog komunalnog preduzeća, koje je, u skladu sa Zakonom, 2013.g. prestruktuirano u DOO. Zaposleni kvalitetom svoga rada svakodnevno doprinose postizanju dobrih rezultata Društva u cjelini, a danas su desetorici zaposlenih koji su iskazali najveće angažovanje dodijeljene zahvalnice i simbolične novčane nagrade za ostvarene rezultate i posvećenost radu.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Tokom juna mjeseca su nastavljene aktivnosti pranja javnih površina na trgu Hercega Stijepana i duž stepeništa Kralja Tvrtka. Aktivnosti se sprovode u ranim jutarnjim časovima uz angažovanje čistača javnih površina i poslovođe zaduženog za kontrolu reona na kome se obavljaju te aktivnosti. Ove poslove su sprovela tri čitača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Akcija udomljavanja pasa lutalica i štenaca iz Skloništa za napuštene životinje na Dizdarici (jun 2021.g)
  Služba Zoohigijene DOO "Čistoća" organizovala je novu javnu akciju udomljavanja pasa i štenaca koji se nalaze u Skloništu za napuštene životinje na Dizdarici. Akcija je održana u Igalu, u Omladinskom parku, a ukupno su usvojena tri šteneta. Svi psi koji se nalaze u Sklonište za napuštene pse i koji se udomljavaju su prošli veterinarsku obradu, vakcinisan su protiv bijesnila, tretirani sredstvima protiv buva i crijevnih parazita, čipovani i imaju pasoše. S obzirom da je kapacitet Skloništa za napuštene životinje popunjen, zahtevi ljubitelja pasa za udomljavanje i pružanje sigurnog doma budućim vjernim pratiocima su dobrodošli.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina organizovane su na trgu Nikole Đurkovića do gradske zelene pijace, duž stepeništa kralja Tvrtka i duž stepeništa 28 oktobra. Na poslovima su angažovana tri čitača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti čišćenja na motelu "Dubrava" (jun 2021.g.)
  U akciji čišćenja su učestvovala dva čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokacije od otpadaka, zemlje, korova i trave.

 • Čišćenje i održavavanje parka "Svetog Leopolda" (jun 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa (jun 2021.g)
  Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa odvijae su se stepeništem pored Hunguest hotela sun resort prema Šetalištu pet Danica, na Toploj, pored tunela. Za ove aktivnosti su angažovana dva zaposlena i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti na čišćenju stepenica kod manastira Savina (jun 2021.g)

 • Aktivnosti uređenja u ulici Partizanski put (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju su podrazumjevale uklanjanje korova, trave i opalog zelenila iz kanala i duž ulice i zidova, kao i potresivanje grana koje ometaju prolaz ovom ulicom. Na poslovima su angazovana tri zaposlena i poslovođa zadužen za područje Herceg Novog.

 • Uređenje zelenih površina i prostora kod crkve Svetog Spasa na Toploj (jun 2021.g.)

 • Volonterska akcija čišćenja puta (jun 2021.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju čišćenja puta u Kutima. U akciji je učestovalo 8 zaposlenih koji su okosili 1,5 km puta u Kutima, uklonili su draču i orezali grane koje su onemogućavale prolazak kamiona za transport otpad. Ukupno je prikupljeno 5 kamiona zelenog otpada sa ove lokacije.

 • Uređenje neuređenog smetlišta u Kamenarima (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju neuređenog smetlišta tzv. "divlje deponije" odvijale su se u Đurićima u Kamenarima. Ova lokacija je očišćena od ostataka kapm prikolice i drugog otpada, a za potrebe uređenja ove lokacije su angažovana tri pomoćna radnika za čišćenje, kao i kamion za transport kabastog otpada i vozilo za pražnjenje kontejnera. Ukupno je prikupljeno 6 kontejnera v. 1,1m3 otpada sa ove lokacije.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i granja odvijale su se duž stepeništa Kralja Tvrtka i dijela stepeništa u ulici Marka Vojnovića. Na ovim poslovima su angažovana tri častača javnih površina i poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na području Herceg Novog.

 • Uređenje trgova u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i granja odvijale su se u Starom gradu na Trgu od knjige i Trgu Hercega Stjepana. Na ovim poslovima su angažovana tri častača javnih površina i poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na području Herceg Novog.

 • Obilježen Dan zaštite životne sredine (jun 2021.g.)

 • Uređenje stepeništa u ulici Marka Vojnovića (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i trgova u Starom gradu su nastavljene u ulici Marka Vojnovića i Marka Cara. Pokošena je trava, uklonjen korov i rasuta zemlja, kao i suve grane. Na ovim poslovima su angažovana tri zaposlena i poslovođa zadužen za teren Herceg Novog.

 • Obilježavanje svjetskog Dana zaštite životne sredine
  Dan zaštite životne sredine se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, u cilju podsticanja javnosti na rješavanje ekoloških problema. detaljnije

 • Uređenje stepeništa u cetru grada (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i suvih grana odvijale su se u centralnom dijelu grada od bronzane skulpture dimnjačara Rudlolfa Rudija Karadžića, stepeništem pored bivšeg hotela "Rudnik" i bivšeg kafe bara "Valentino" do Šetališta pet Danica.

 • Uređenje stepeništa (jun 2021.g.)
  Uređenje stepeništa u ulici Luke Matkovića nastavljeno je tokom juna mjeseca od ulice Save Kovačevića do Šetališta pet Danica i Vojničke plaže. Aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (maj 2021.g.)
  Uređenje stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu se odvijalo u ulici Luke Matkovića i podrazumjevalo je uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa u ulici Save Kovačevića (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa u ulici Save Kovačevića obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana duž stepeništa. Na poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (maj 2021.g.)
  Volontersku akciju uređenja puta do crkve Svete Ane u Gornjim Đurićima kao i uređenja crkvenog dvorišta organizovali su zaposleni DOO "Čistoća". U ovoj akciji je učestovalo 8 zaposlenih koji su se podijelili u dvije ekipe: jedna ekipa je okosila put do crkve (oko 500 m), a druga je okosila prilaz crkvi i dvorište oko crkve. Aktivnosti na košenju trave, grabuljanju, orezivanju suvih grana i čupanju korova zaposleni su sproveli u svoje slobodno vrijeme, a opremu (kosilice, duvalice, grabulje, vile i drugo...) je obezbjedilo DOO "Čistoća".

 • Uređenje košarkaškog terena u Srbini (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju sportskog košarkaškog terena u Srbini pored stare Škole (zadužbina Đurović-Bošković-Laketić) odvijaju se redovno. Teren se čisti od lišća, zemlje i otpadaka.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (maj 2021.g.)
  Uređenje stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu se odvijalo u ulici Sima Matavulja i podrazumjevalo je uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa i staza (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i staza odvijale su se na dvije lokacije: u ulici Dr Jovana Bijelića od kuće Ive Andrića do magistrale i u Risanskoj ulici od zgrade Opštine do magistrale. Ove aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana duž stepeništa i staza na ovim lokacijama. Na poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti košenja na lokacijama u Igalu, Kumboru, Baošićima, Bijeloj i Kamenarima (maj 2021.g.)

 • Aktivnosti na uređenju stepeništa (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i staza odvijale su se duž stepeništa 28. oktobra do Šetališta pet Danica i duž stepeništa koje se nalazi pored RTV servisa "Tesla" i vodi do tvrđave Citadela. Na poslovima uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana angažovana su tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Čišćenje stepeništa od trave, korava i zemlje (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i staza odvijale su se na dvije lokacije: od zgrade glavne gradske Pošte do Šetališta pet Danica i restorana Yachting cluba i stepeništem Ive Andića do šetališta. Ove aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duž stepeništa i staza na ovim lokacijama. Na poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje zelenih površina na Škveru (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju zelenih površina na centralnom dijelu Škvera podrazumijevale su kosenje trave na zelenim površinama, uz ivičnjake i uz objekte, kao i uređenje zelenih povšina sa stablima magnolija. Na ovim poslovima su angažovana 2 radnika javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti na košenju zelenih javnih površina (april 2021.g.)
  Aktivnosti na košenju javnih zelenih površina nastavljene su tokom cijelog mjeseca aprila. Okošeno je područje od Kamenara do Dječijeg doma "Mladost" u Bijeloj, područje magistrale u Bijeloj, donji put do hotela "Park" u Bijeloj, magistralni dio u Đenovićima i Baošićima, kao i igralište u Baošićima, u Kumboru donji put i park, kao i magistralni put od Kumbora do Zelenike, površina oko MZ Meljine, kao i šetalište u Baošićima i plaže koje su zarasle u travu. Takođe je okošena zelena površina kod starog vrtića prema Čelima i dvorište manastira Savina. Pored aktivnosti na košenju javnih zelenih površina, vršilo se i orezivanje suvih grana i uklanjanje korova i drače.

 • Volonterska akcija uređenja crkvenog dvorišta (april 2021.g.)
  Akciju uređenja dvorišta crkve Sv Đorđa na Žvinjama organizovali su zaposleni DOO "Čistoća". U volonterskoj akciji uređenja crkvenog dvorišta učestvovalo je 12 zaposlenih.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (april 2021.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju uređenja zelene povšine na Podima, kod crkve Svetog Sergija i Vakha. U akciji je učestvovalo deset zaposlenih, a aktivnosti su podrazumjevale održavanje zelene površine, košenje trave, grabuljanje, orezivanje suvih grana i čupanje korova i drače. Aktivnosti su sprovedene u slobodno vrijeme zaposlenih, a prikupljeno je dva manja kamiona kipera zelenog otpada.

 • Uklanjanje trave, korova i suvog lišća na šetalištu Pet Danica u neposrednoj blizini plaže "Boka" (april 2021.g.)

 • Obilježavanje Dana planete Zemlje (april 2021.g.)
  Međunarodni Dan planete Zemlje se obilježava 22. aprila u cijelom svijetu, s ciljem da se ukaže na značaj očuvanja zdrave životne sredine i jačanja ekološke svijesti društva u cjelini. Dan planete Zemlje je prvi put obilježen 1970.g. u Sjedinjenim Američkim Državama, a u DOO „Čistoća“ Herceg Novi se tradicionalno obilježava od 2002.g. u saradnji sa NVO sektorom, osnovnim školama i medijima. detaljnije ...

 • Uređenje u ulici dr Jovana Bijelića (april 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju u ulici dr Jovana Bijelića obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duž stepeništa i staza u cijeloj ulici. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Čišćenje kanala u Sutorini (april 2021.g.)
  Tokom aprila je započeta akcija čišćenja kanala duž magistralnog puta u Sutorini. Akcija će biti nastavljena i u narednom periodu.

 • Aktivnosti košenja tokom marta 2021.g.
  U martu su se aktivnosti na košenju javnih zelenih površina odvijale od objekta "Verige 65" do Zelenike. Aktivnostima su obuhvaćene zelene površine uz donji put od plaže "Zmijice" do hotela "Park" u Bijeloj, sa svim poprečnim ulicama i površine uz magistalni put od Bijele, Baošća i Đenovića do Torte u Kumboru, sa svim poprečnim ulicama. Takođe je okošena i zelena površina oko zgrade CB Herceg Novi. Na poslovima su angažovana 1 do 2 kosača, shodno potrebama i poslovođa.

 • Uređenje stepeništa 28 oktobra (mart 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa 28 oktobra obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duz ograde stepeništa. Stepenište se čistilo od objekta "Touch" do šetališta Pet Danica i od tvrđave Forte mare do početka šetališta. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa, a aktivnostima su takođe obuhvaćeni kanali i zidovi duž obje strane stepeništa.

 • Uređenje stepeništa u ulici Luke Matkovića (mart 2021.g.)
  Stepenište i zidovi u ulici Luke Matkovića očišćeni su od otpadaka, korova, trave i zemlje. Čistači javnih površina uredili su stepenište pored Kanli Kule i KK "Primorje", pored "starog Dječijeg dispanzera" i stepenište koje vodi na šetalište Pet Danica do Vojničke plaže. Na poslovima su angažovana tri čistača i poslovođa zadužen za kontrolu i organizaciju ovih poslova za područje Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa Šetalište Pet Danica (mart 2021.g.)
  Radnici angažovani na održavanju javnih površina očistili su stepenište od objekta Pošte u Herceg Novom do Šetališta Pet Danica. Stepenište je očišćeno od otpadaka, trave, korova, granja i lišća, a takođe su očišćene i zidine uz duž stepeništa. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zaduzen za aktivnosti na reonu Herceg Novog.

 • Podrška DOO “Čistoća” održavanju 52 Praznika mimoze (mart 2021.g.)
  DOO “Čistoća” dala je svoj doprinos održavanju 52 Praznika mimoze, koji se ove godine održava u nešto drugačijem format u odnosu na prethodne godine, prilagođeno situaciji sa pandemijom virusa Covid-19.
  U sklopu ovogodišnjeg Programa Praznika mimoza organizovana je humanitarna akcija JUK “Hercegfest” za pružanje podrške hercegnovskim školama doniranjem digitalne opreme – tablet za praćenje “on line” nastave. DOO “Čistoća” se priključila akciji donirajući sredstva za kupovinu dva tablet za učenike naše opštine kojima nedostaje neophodna digitalna oprema, a ujedno, zajedno sa drugim preduzećima koji su prepoznali značaj ovakvih događaja, na svoj način doprinjela da se tradicija održavanja Praznika mimoze nastavi.

 • Aktivnosti na uređenju lokacija za smještaj kontejnera na Mokrinama (mart 2021.g.)
  U toku marta su uređene četiri lokacije za smještaj kontejnera v. 1,1m3. Na lokacijama su izgrađeni betonski podesti i postavljeni su metalni boksovi sa logom Društva za smještaj kontejnera.

 • Čišćenje pješačko biciklističke staze (mart 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su pješačko biciklističku stazu Kotobilj u blizini sela Kameno od otpadaka. Na poslovima su angažovana dva čistača i poslovođa, a ukupno je prikupljeno pet vreća za smeće raznog otpada

 • Aktivnosti na čišćenju zida i kanala od trave i korova u ulici Partizanski put (mart 2021.g.)

 • Uređenje spomen kompleksa kod spomen ploče na Podima (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju su podrazumjevale čišćenje lokacije, košenje trave i kidanje grana, a sprovedene su na molbu građana. Na ovim aktivnostima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa.

 • Aktivnosti na čišćenju "divlje" deponije na Šištetu (februar 2021.g.)
  "Divlja" deponija u naselju Šištet u Igalu čisti se svaki drugi mjesec, jer građani kontinuirano odlažu kućni i kabasti otpad na ovoj lokaciji. Čišćenje ovog neuređenog smetlišta nastalog uslijed neodgovornog ponašanja građana, otezano je jer je lokacija nepristupačna zbog naraslog šiblja i drače. U ovoj akciji je prikupljeno otpada u količini od 4 kante za prikupljjanje otpada od 120 lit i na ovim poslovima je angažovan jedan čistač javnih površina.

 • Čišćenje plaža u Igalu i Herceg Novom od posljedica nevremena (februar 2021.g.)
  Aktivnisti čišćenja i prikupljanja otpada odvijale su se na pješčanoj plaži ispod hotela "Plaža". Prikupljni otpad se sastojao od otpada koje je more izbacilo, ali i od 30-tak grana palmi koje su polomljene tokom nevremena u februaru mjesecu. Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, a otpad je prikupljen u 7 velikih vreća za smeće. Takođe je očišćena Blatna plaža u Igalu, gdje je prikuplje otpad odložen u kontejner v. 1,1m3 i 7 velikih vreća za smeće. Na ovim poslovima su angažovana 2 čistača i poslovođa, dva radna dana.

 • Čišćenje "divlje" deponije u ulici Orjenski bataljon (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na čišćenju neuređenog smetlišta odvijale su se u ulici Orjenskog bataljona, u neposrednoj blizini objekata "Idea" i "Ognjište". Čistači javnih površina su prikupili 48 vreća kućnog otpada, koje su građani neodgovorno odlagali na ovoj lokaciji. Na prikupljanju otpada i čišćenju lokacije bilo je angazovano 3 čistača i poslovođa za nadzor aktivnosti.

 • Aktivnosti na košenju Rivijere: Meljine kod mosta, Đenovići i Baošići pored magistralnog puta (februar 2021.g.)

 • Čišćenje Starog grada (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na čišćenju trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu podrazumjevale su aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i uređenju žive ograde. Akcija je sprovedena sa četiri čistača javnih površina.

 • Aktivnosti uređenja zelenih površina u Bijeloj (februar 2021.g.)

 • Novi metalni boksovi ispred vrtića u Igalu (januar 2021.g.)

 • Saniranje posljedica nevremena (januar 2021.g.)
  Zaposleni u DOO "Čistoća" sanirali su posljedice nevremena na području oko Manastira Savina, koje se odvijalo početkom januara 2021.g.

 • Saniranje posljedica nevremena (decembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju, pranju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se od 29. 12. zaključno sa 31.12.2020.g.na šetalištu V Danica , na relaciji od od Igala do Meljina i donjim putem od Zmijica do Kamenara. Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa DVD “Bijela”.

 • Dezinfekcija lokacija za smještaj kontejnera v.1,1m3 na području cijele opštine Herceg Novi (decembar 2020.g.)

 • Dezinfekcija polupodzemnih kontejnera (decembar 2020.g.)
  U decembru 2020.g. je započeto sa pražnjenjem polupodzemnih kontejnera i dezinfekcijom poklopaca ove vrste kontejnera. Dezinfekcija će se vršiti svakodnevno sredstvima za dezinfekciju ove vrste posuda za prikupljanje otpada..... detaljnije

 • Aktivnosti na košenju šetališta na Kamenarima (novembar 2020.g)