• Čišćenje kanala pored hotela Igalo (02.06.2023.g.).

 • Uklanjanje otpada sa javnih površina na Sušćepanu (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž magistralnog puta u Kamenarima (jun 2023.g.).

 • Akcija obilježavanja Dana zaštite životne sredine (jun 2023.g.).
  U sklopu akcije obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine, učenici drugog razreda OŠ "Dašo Pavičić" , područno odjeljenje iz Igala, posjetili su reciklažno dvorište u Meljinama i tom prilikom su se upoznali sa poslovima koji se u istom obavljaju, a takođe imali su priliku da poslušaju i edukativno predavanje na temu Zaštita životne sredine i pravilno odlaganje otpada.

 • Pranje i uređenje kontejnerskih boksova od Igala prema Savini (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž magistralnog puta u Baošićima (maj 2023.g.).

 • Uklanjanje lišća i otpada u parku Sv. Leopolda Mandića (maj 2023.g.).

 • Čupanje trave i korova sa javnih površina iznad doma zdravlja (maj 2023.g.).

 • Košenje javnih površina na Podima i ispod Titove vile u Igalu (maj 2023.g.).

 • Završetak akcije obilježavanja Dana planete Zemlje sa učenicima OŠ "Orjenski bataljon" područno odjeljenje Baošići (maj 2023.g.).

 • Uklanjanje otpada iz kanala kod zgrade "Galeb" u Igalu (maj 2023.g.).

 • Nastavak akcije obilježavanja Međunarodnog dana planete Zemlje sa učenicima tri odjeljenja drugog razreda OŠ "Milan Vuković" (april 2023.g.).

 • Aktivnosti uređenja javnih površina duž magistralnog puta na Toploj (april 2023.g.).

 • Akcija obilježavanja Dana planete Zemlje u područnom odjeljenju OŠ"Dašo Pavičić" u Sutorini (april 2023.).

 • Uklanjanje trave i korova u ulici Mihajla Mustura (april 2023.g.).

 • Vozni park D.O.O. "Čistoća" bogatiji za auto cistjernu (april 2023.g.).
  Za potrebe pranja i higijene javnih površina (ulica, šetališta, stepeništa, trgova i dr.) nabavljena je auto cistjerna kapaciteta 8 kubika.

 • Održavanje javnih površina duž magistralnog puta u Kumboru (april 2023.g.).

 • Posjeta učenika iz OŠ "Ilija Kišić" reciklažnom dvorištu u Meljinama u okviru akcije obilježavanja Međunarodnog dana reciklaže (april 2023.g.).

 • Akcija čišćenja kanala kod prodajnog objekta "Laković" u Sutorini (april 2023.g.).
  Između preduzeća "Laković" i D.O.O. "Čistoća" Herceg Novi potpisan je ugovor prema kojem čišćenje i održavanje kanala pored objekta u Sutorini preuzima "Čistoća" (april 2023.g.).

 • U okviru sporazuma koji je potpisan između D.O.O. "Čistoća" i "Vodovod i kanalizacija" o uzajamnoj saradnji je, između ostalog, i košenje i uređenje površina oko rezervoara za vodu na području opštine (april 2023.g.).

 • Košenje javnih površina od reciklažnog dvorišta u Meljinama prema Dubravi (april 2023.g.).

 • Uređenje oko crkve Sv. Trojice u Zelenici (april 2023.g.).

 • Čišćenje padine ispod Doma zdravlja (april 2023.g.).

 • Aktivnosti na uređenju javnih površina duž magistralnog puta u Kamenarima i na Toploj (april 2023.g.).

 • Obilježavanje Međunarodnog dana reciklaže (mart 2023.g.).
  Međunarodni dan reciklaže obilježen je prethodne sedmice posjetama učenika drugog i trećeg razreda iz OŠ "Milan Vuković" reciklažnom dvorištu u Meljinama. Ovom prilikom učenici su se upoznali sa poslovima koji se obavljaju u reciklažnom dvorištu, a održan je i edukativni čas na temu pravilnog postupanja sa otpadom i zaštite životne sredine.

 • Aktivnosti pranja glavnog gradskog trga kao i okolnih stepeništa (mart 2023.g.).

 • Košenje javnih površina u Baošićima (mart 2023.g.).

 • Košenje javnih površina u Meljinama (mart 2023.g.).

 • Akcija čišćenja "blatne plaže" u Igalu. (23.03.2023.g.).
  U akciji čišćenja "blatne plaže" u Igalu prikupljeno je oko 20 vreća komunalnog otpada.

 • Čišćenje korita rijeke Sutorine (mart 2023.g.).

 • Čupanje trave i korova oko zgrade Opštine Herceg Novi (mart 2023.g.).

 • Akcija pod sloganom "Dođi da se družimo" U Omladinskom parku u Igalu (mart 2023.g.)

 • Uklanjanje trave i korova sa javnih površina na Škveru (mart 2023.g.).

 • Uklanjanje trave i korova sa stepeništa pored kuće Iva Andrića (mart 2023.g.).

 • Uklanjanje komunalnog otpada sa javnih površina na Kamenom (mart 2023.g.).

 • Čišćenje javnih površina kod zgrade "Prvoborac" u Meljinama (mart 2023.g.).
  U ovoj akciji čišćenja prikupljeno je 25 vreća komunalnog otpada.

 • Acija čišćenja javnih površina duž puta od graničnog prelaza Sitnica prema Podima (mart 2023.g.).

 • Košenje i uređenje javnih površina duž magistralnog puta u Meljinama (mart 2023.g.).

 • Čupanje trave i korova sa stepeništa koje sa magistralnog puta vodi ka Crvenom krstu (mart 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina od autobuske stanice ka Igalu (mart 2023.g.).

 • Uređenje stepeništa Sima Matavulja u starom gradu kao i stepeništa od pošte ka šetalištu. (mart 2023.g.).

 • Orezivanje zelenila i čupanje korova na stepeništima oko Kanli kule (mart 2023.g).

 • Radovi na pripremi terena u azilu na Dizdarici za proširenje kapaciteta (mart 2023.g.).

 • Radionica na temu "Udomi ne kupuj i odgovorno vlasništvo" u OŠ "Dašo Pavičić" (mart 2023.g.).

 • Nastavak akcije uređenja javnih površina duž magistralnog puta (februar 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina duž magistralnog puta u Bijeloj (februar 2023.g.).

 • Edukativna radionica na temu "Udomi ne kupuj i odgovorno vlasništvo" (februar 2023.g.).
  Edukativna radionica na temu "Udomi ne kupuj i odgovorno vlasništvo" proteklih dana predstavljena je učenicima trećeg razreda OŠ " Orjenski bataljon". U ovoj radionici učestvovalo je 95 đaka iz Bijele, Kamenara i Baošića.

 • Orezivanje zelenila duž magistralnog puta u Baošićima (februar 2023.g.).

 • Uklanjanje otpada iz kanala kod hotela Igalo (februar 2023.g.).

 • Košenje rastinja i trave pored puta od Poda ka Meljinama (februar 2023.g.).

 • Orezivanje zelenila sa javnih površina u Baošićima (februar 2023.g.).

 • Orezivanje zelenila pored magistralnog puta u Zelenici (februar 2023.g.).

 • Čišćenje javnih površina duž puta Kameno - Podi (februar 2023.g.).
  U akciji čišćenja pored puta od Kamenog do Poda prikupljeno je preko 50 vreća komunalnog otpada.

 • Aktivnosti čišćenja javnih površina između graničnih prelaza Debeli brijeg i Karasovići (februar 2023.g.).

 • Košenje javnih površina pored magistralnog puta od Tople do Igala (februar 2023.g.).

 • Košenje pored magistralnog puta u Kamenarima (februar 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja i čupanje korova pored puta u Njivicama (februar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja otpada iz "ljutog" potoka ispod Doma zdravlja (februar 2023.g.).

 • Košenje javnih površina u Bijeloj (februar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja u Mojdežu (februar 2023.g.).
  U akciji čišćenja na području Mojdeža prikupljeno je preko 30 vreća raznog otpada.