• Čišćenje na Igalu (januar 2022.g.)
  U toku praznika, zaposleni na javnim površinama obavljali su svoje svakodnevne radne zadatke. Lokacija kod objekta "Galeb", ispod mosta na Igalu, očišćena je od otpada.

 • Čišćenje plaža u Bijeloj (decembar 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su plaže u Bijeloj na dionici od potoka do hotela "Delfin".

 • Saradnja DOO "Čistoća" i OŠ "Orjenski bataljon" Bijela (decembar 2021.g.)
  U sklopu humanitarne akcije "Čep za hendikep" djeca iz O.Š. "Orjenski bataljon" iz Bijele, sakupila su čepova za drugare kojima je potrebna pomoć za nabavku ortopedskih pomagala. Zaposleni u d.o.o. "Čistoća" su u sklopu edukativne radionice "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" takođe govorili na ovu temu i tim povodom preuzeli čepove koje će predati u Poštu, kako bi čepovi bili dostavljeni na krajnje odredište.

 • Edukativna radionica "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" u OŠ "Ilija Kišić" u Zelenici (decembar 2021.g.)
  U OŠ "Ilija Kišić" u Zelenici je održana završna edukativna radionica iz oblasti upravljanja otpadom za učenike četvrtih razreda. Slične aktivnosti će biti nastavljene i u sledećoj godini.

 • Nastavak edukativne radionice "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" u OŠ "Milan Vuković" (decembar 2021.g.)
  Edukativna radionica je održana u matičnoj školi "Milan Vuković", kao i područnim odjeljenjima u Kruševicama i Podima za djecu četvrtih razreda.

 • Farbanje, uređenje i saniranje kontejnera (novembar 2021.g.)
  Tokom novembra mjeseca su započete aktivnosti na uređenju kontejnera V.5 m3 i boksova za odlaganje kartona. Aktivnosti podrazumjevaju farbanje kontejnera i boksova kao i radove na krpljenju kontejnera i stavljanje naljepnica o namjeni kontejnera. U planu je da se urede svi kontejneri i boksovi na području opštine. Kontejneri su namjenjeni za odlaganje kabastog i zelenog otpada.

 • Nastavak edukativne radionice "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" u OŠ "Dašo Pavičić" (novembar 2021.g.)
  Edukativna radionica je održana u matičnoj školi "Dašo Pavičić" sa područnim odjeljenjima u Igalu i Sutorini za djecu četvrtih razreda i u Sutorini za djecu od prvog do četvrtog razreda. Radionica je medijski ispraćena od strane RTHN.

 • Nastavak edukativne radionice za osnovce (novembar 2021.g.)
  Tokom novembra održana je edukativna radionica "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" za djecu četvrtog razreda OŠ "Orjenski bataljon" Bijela sa područnim odjeljenima u Kamenarima i Baošićima. Radionica se nastavlja i za djecu sa područja cijele opštine.

 • Nastavak aktivnosti na čišćenju "Blatne" plaže na Igalu, ispod Titove vile (novembar 2021.g.)

 • Pranje trga Hercega Stjepana i stepeništa kralja Tvrtka (novembar 2021.g.)

 • Čišćenje blatne plaže u Igalu (novembar 2021.g.)

 • Edukativna radionica "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" za djecu predškolskog uzrasta u vrtiću u Bijeloj (oktobar 2021.g.)

 • Edukativna radionica "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" za mješovitu grupu u vrtiću u Zelenici (oktobar 2021.g.)

 • Nastavak održavanja edukativne radionice za djecu predškolskog uzrasta (oktobar 2021.g.)
  DOO "Čistoća" nastavlja sa održavanjem edukativne radionice "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" za djecu predškolskog uzrasta. Danas je radionica organizovana u vrtiću na Igalu za tridesetak mališana.

 • Proširenje kapaciteta Skloništa za napuštene životinje (oktobar 2021.g.)
  DOO „Čistoća“ se poslovima zoohigijene bavi još od 2009.g. kada je ovo Društvo započelo aktivnosti na prikupljanju napuštenih pasa lutalica sa područja opštine Herceg Novi. Danas je u Skloništu za napuštene životinje na Dizdarici zbrinuto oko 90 jedinki pasa raznih rasa, veličina i dobi... detaljnije

 • Nastavak edukacije djece predškolskog uzrasta (oktobar 2021.g.)
  DOO "Čistoća" nastavlja edukaciju djece predškolskog uzrasta iz oblasti zaštite životne sredine održavanjem radionica iz oblasti ekologije. Radionica pod nazivom "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" organizovana je u vaspitnoj jedinici Vrtić Topla i u njoj je učestvovalo dvadesetoro djece. Radionice će biti održane i u drugim vaspitnim jedinicama duž opštine, a prethodna edukativna radionica je održana na Savini.

 • Čišćenje sportskog terena kod OŠ "Dašo Pavičić" (oktobar 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su sportski teren kod OŠ "Dašo Pavičić" i prostor oko njega od otpada i suvog lišća. U ovoj akciji je prikupljeno 7 kanti v. 240 lit otpada.

 • Edukacija djece predškolskog uzrasta (oktobar 2021.g.)
  DOO "Čistoća" Herceg Novi njeguje dugogodišnju saradnju sa školama i vrtićima sa područja opštine, po pitanju edukacije iz oblasti zaštite životne sredine. Tokom 2021.g. obiljženo je više važnih datuma iz oblasti ekologije i ostvarena saradnja sa osnovnim školama. U oktobru je održana edukativna radionica na temu "Pravilno odlaganje otpada, reciklaža i zaštita životne sredine" u saradnji sa JPU "Naša radost" na Savini. U radionici je učestvovalo 45 mališana koji su kroz ovu radionicu naučili osnovne pojmove i prihvatljiva pravila ponašanja, te stekli osnovna znanja o značaju očuvanja životne sredine. detaljnije

 • Pranje javnih površina u Starom gradu - trg Hercega Stjepana, stepenište kralja Tvrtka (septembar 2021.g.)

 • Nastavak aktivnosti na poslovima pranja javnih površina u Starom gradu - trg Nikole Đurkovića (septembar 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju trga Hercega Stjepana (septembar 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu nastavljene su i u postsezoni. Trgovi, stepeništa i komunikacioni prolazi peru se redovno, prema planu pranja javnih površina, svaki dio grada jednom sedmično. Pored trga Hercega Stjepana prale su se i stepenice Kralja Tvrtka.

 • Čišćenje kanala na magistrali kod pekare "Šušić" (septembar 2021.g.)

 • Čišćenje zelenog otpada duž stepeništa Danice Tomašević (septembar 2021.g.)

 • Pranje javnih površina u Starom gradu (septembar 2021.g.)
  Aktivnosti pranja javnih površina su nastavljene i tokom septembra mjeseca-trgovi, stepeništa, komunikacioni prolazi, površine oko objekata... Pranjem je obuhvaćen trg Nikole Đurkovića, stepenište kralja Tvrtka, prostor kod zelene gradske pijace...

 • Redovne aktivnosti na pranju Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (septembar 2021.g)

 • Aktivnosti na pranju glavne ulice - dionica od Tople do zgrade Opštine (septembar 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju glavne ulice se odvijaju od Igala do kružnog toka u Meljinama. Pranjem su obuhvaćene ulice Save Ilića, Njegoševa, Save Kovačević i Braće Grakalića.

 • Aktivnosti košenja u Balkanskoj ulici, Kuti - Zelenika (septembar 2021.g.)

 • Donacija metalnih kontejnera v.1,1 mᶟ
  U okviru IPA 2016 Snabdijevanje opremom za podršku sprovođenju i monitoringu upravljanja otpadom, obezbjeđena je opreme (kontejneri i prese) za sva opštinska komunalna preduzeća u Crnoj Gori. detaljnije

 • Pranje dvorišta OŠ "Ilija Kišić" u Zelenici (avgust 2021.g.)

 • Uređenje stepeništa u Đenovićima od crkve Svetog Spiridona (avgust 2021.g.)
  Uređenje stepeništa u Đenovićima od groblja do crkve Svetog Spiridona podrazumijevalo je kidanje granja, košenje trave, čišćenje zelenog i drugog otpada, kao i njihov odvoz i odlaganje.

 • Obilježen Međunarodni dan pasa (avgust 2021.g.)
  detaljnije

 • Pranje kod Dvorane Park (avgust 2021.g.)

 • Pranje Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina na Toploj od Njegoševa ulice, Šetalištem pet Danica do Yachting cluba (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pražnjenju kanti za otpatke sa Šetališta pet Danica (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu podrazumijevaju pranje trgova, stepeništa, komunikacionih prolaza...Pranjem je obuhvaćen Trg Nikole Đurkovića, stepenište kralja Tvrtka, površina kog gradske zelene pijace, dio stepeništa Jova Dabovića i površine do Gradske kafane.

 • Pranje javnih površina na Rivijeri - Bijela i Đenovići u saradnji sa DVD Bijela (avgust 2021.g.)

 • Pranje Šetališta pet Danica - Škver (avgust 2021.g.)

 • Redovne aktivnosti na pranju Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Pranje javnih površina na Toploj (avgust 2021.g)
  Aktivnostima pranja javnih površina na Toploj obuhvaćena je Njegoševa ulica od Topljanke i prolaz pored teniskih terena do Šetališta pet Danica, zatim se nastavilo duž Šetališta, kroz pešački tunel sa bočnim stepeništem, do restorana "Yachting cluba".

 • Neodgovorno odlaganje otpada na Gomili pored znaka za zabranu parkiranja (avgust 2021.g)

 • Aktivnosti na čišćenju parka "Boka" (avgust 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su park bivšeg hotela "Boka" od otpada. U ovim aktivnostima sakupljeno je 25 velikih vreća raznog otpada.

 • Aktivnosti na pranju Trga Nikole Đurkovića (avgust 2021.g.)

 • Čišćenje nezakupljene plaže na Toploj (avgust 2021.g.)
  DOO "Čistoća" održava i čisti nezakupljene plaže na području opštine Herceg Novi. Plaža na Toploj, smještena između "Hunguest hotela" i plaže "Bolivar" očišćena je od otpada i veće količine kamenja koji je neprikladno odložen na ovoj lokaciji. Na ovoj dionici su se u više navrata sprovodile i aktivnosti pranja površina.

 • Aktivnosti na pranju poklopaca polupodzemnih kontejnera (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju poklopaca polupodzemnih kontejnera započeti su u Meljinama i nastavljaju se duž Rivijere. Pranje poklopaca će biti nastavljeno duž cijele opštine Herceg Novi.

 • Aktivnosti na pranju stepeništa u ulici Jova Dabovića tzv. Laforest (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju stepeništa Danice Tomašević (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica - Škver (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica na Toploj (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina odvijaju se u ranim jutarnjim časovima, a duž Šetališta pet Danica fazno. Pranje Šetališta na Toploj se odvijalo od Njegoševe ulice u neposrednoj blizini objekta "Topljanka" do Šetališta, uz nastavak aktivnosti do objekta "Yachting cluba". Pranjem su obuhvaćene i stepenice kod tunela.

 • Pranje javnih površina kod Dvorane "Park" (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Trga Nikole Đurkovića i stepeništa (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju parking prostora kod CB Herceg Novi (avgust 2021.g.)

 • Pranje Šetališta pet Danica od Škvera do Yachting cluba (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju ulica od Igala do kružnog toka u Meljinama (avgust 2021.g.)
  Aktivnostima pranja javnih površina su obuhvaćene i glavne ulice koje prolaze kroz centar Igala, Herceg Novog do kružnog toka u Meljinama. Radi se o ulicama Save Ilića, Njegoševoj, Save Kovačević i Braće Grakalića. Pranje ulice u Igalu se odvijalo u ulici Save Ilića do bivšeg hotela "Tamaris".

 • Pranje trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Pranje trga Nikole Đurkovića i lokacija za smještaj podzemnih kontejnera kod Gradske zelene pijace (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina na Rivijeri u saradnji sa DVD Bijela-dionica Kumbor, Porto Novi (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju Trga Mića Pavlović i komunikacionih prolaza (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Igalu (jul 2021.g.)