• PRVI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE - SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI
  Detaljnije >

 • Akcija čišćenja "blatne plaže" u Igalu. (23.03.2023.g.).
  U akciji čišćenja "blatne plaže" u Igalu prikupljeno je oko 20 vreća komunalnog otpada.

 • Čišćenje korita rijeke Sutorine (mart 2023.g.).

 • Čupanje trave i korova oko zgrade Opštine Herceg Novi (mart 2023.g.).

 • Akcija pod sloganom "Dođi da se družimo" U Omladinskom parku u Igalu (mart 2023.g.)

 • Uklanjanje trave i korova sa javnih površina na Škveru (mart 2023.g.).

 • Uklanjanje trave i korova sa stepeništa pored kuće Iva Andrića (mart 2023.g.).

 • Uklanjanje komunalnog otpada sa javnih površina na Kamenom (mart 2023.g.).

 • Čišćenje javnih površina kod zgrade "Prvoborac" u Meljinama (mart 2023.g.).
  U ovoj akciji čišćenja prikupljeno je 25 vreća komunalnog otpada.

 • Acija čišćenja javnih površina duž puta od graničnog prelaza Sitnica prema Podima (mart 2023.g.).

 • Košenje i uređenje javnih površina duž magistralnog puta u Meljinama (mart 2023.g.).

 • Čupanje trave i korova sa stepeništa koje sa magistralnog puta vodi ka Crvenom krstu (mart 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina od autobuske stanice ka Igalu (mart 2023.g.).

 • Uređenje stepeništa Sima Matavulja u starom gradu kao i stepeništa od pošte ka šetalištu. (mart 2023.g.).

 • Orezivanje zelenila i čupanje korova na stepeništima oko Kanli kule (mart 2023.g).

 • Radovi na pripremi terena u azilu na Dizdarici za proširenje kapaciteta (mart 2023.g.).

 • Radionica na temu "Udomi ne kupuj i odgovorno vlasništvo" u OŠ "Dašo Pavičić" (mart 2023.g.).

 • Nastavak akcije uređenja javnih površina duž magistralnog puta (februar 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina duž magistralnog puta u Bijeloj (februar 2023.g.).

 • Edukativna radionica na temu "Udomi ne kupuj i odgovorno vlasništvo" (februar 2023.g.).
  Edukativna radionica na temu "Udomi ne kupuj i odgovorno vlasništvo" proteklih dana predstavljena je učenicima trećeg razreda OŠ " Orjenski bataljon". U ovoj radionici učestvovalo je 95 đaka iz Bijele, Kamenara i Baošića.

 • Orezivanje zelenila duž magistralnog puta u Baošićima (februar 2023.g.).

 • Uklanjanje otpada iz kanala kod hotela Igalo (februar 2023.g.).

 • Košenje rastinja i trave pored puta od Poda ka Meljinama (februar 2023.g.).

 • Orezivanje zelenila sa javnih površina u Baošićima (februar 2023.g.).

 • Orezivanje zelenila pored magistralnog puta u Zelenici (februar 2023.g.).

 • Čišćenje javnih površina duž puta Kameno - Podi (februar 2023.g.).
  U akciji čišćenja pored puta od Kamenog do Poda prikupljeno je preko 50 vreća komunalnog otpada.

 • Aktivnosti čišćenja javnih površina između graničnih prelaza Debeli brijeg i Karasovići (februar 2023.g.).

 • Košenje javnih površina pored magistralnog puta od Tople do Igala (februar 2023.g.).

 • Košenje pored magistralnog puta u Kamenarima (februar 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja i čupanje korova pored puta u Njivicama (februar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja otpada iz "ljutog" potoka ispod Doma zdravlja (februar 2023.g.).

 • Košenje javnih površina u Bijeloj (februar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja u Mojdežu (februar 2023.g.).
  U akciji čišćenja na području Mojdeža prikupljeno je preko 30 vreća raznog otpada.

 • Nastavak akcije košenja javnih površina u Baošićima (februar 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja javnih površina u Bijeloj (februar 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja u Baošićima(februar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja oko hotela Igalo (februar 2023.g.).

 • Posjeta učenika Reciklažnom dvorištu u Meljinama (januar 2023.g.).
  Učenici četvrtog razreda OŠ "Dašo Pavičić" danas su sa svojim učiteljicama posjetili Reciklažno dvorište u Meljinama gdje su imali priliku da se upoznaju sa načinom odlaganja otpada koji se prikupi na teritoriji opštine.

 • Košenje javnih površina u Baošićima (januar 2023.g.).

 • Akcija čišćenja "blatne" plaže u Igalu (januar 2023.g.).
  U akciji koja je trajala četiri dana prikupljeno je preko 60 vreća raznog otpada i oko 40 guma.

 • Košenje uz magistralni put u Đenovićima (januar 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja "blatne plaže" u Igalu (januar 2023.g.).
  U akciji čišćenja Blatne plaže u Igalu prikupljeno je desetak vreća raznog otpada, kao i određena količina automobilskih guma.

 • Aktivnosti čišćenja kanala u Sutorini (januar 2023.)
  Pored magistralnog puta u Sutorini iz kanala je očišćenja veća količina raznog otpada.

 • Košenje javnih površina u Kumboru (januar 2023.g.)

 • Nastavak aktivnosti čišćenja plaža nakon nevremena, Igalo kod "Palmon bay" hotela (januar 2023.g.)

 • Čišćenje plaže kod tunela na Toploj od otpada nakon nevremena (januar 2023.g.)

 • Uređenje voznog parka u okviru aktivnisti na pripremi predstojeće turističke sezone (januar 2023.g.)

 • Čišćenje kod spomenika iz NOR-a na Podima (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti čišćenja kod Graničnog prelaza Debeli brijeg (januar 2023.g.)

 • Saniranje posljedica nevremena na području opstine (januar 2023.g.)

 • Postavljanje stubića kod kontejnera za odlaganje otpada (januar 2023.g.)
  Nepropisno parkirana vozila često uzrokuju problem kamionima DOO "Čistoća" prilikom procesa pražnjenja kontejnera. Iz tog razloga se postavljaju stubići koji će onemogućiti parkiranje vozila ispred kontejnera za odlaganje otpada. (januar 2023.g.)

 • Uređenje kanti za sitne otpatke (januar 2023.g.)

 • Čišćenje neuređenog smetlišta - motel "Dubrava" (januar 2023.g.)
  Aktivnosti na čišćenju tzv. "divljih deponija" se kontinuirano nastavljaju. U akciji čišćenja motela "Dubrava" sakupljeno je 50 vreća raznog otpada, uglavnom kućnog smeća i dasaka.

 • Aktivnosti uređenja i košenja oko kontejnerskog mjesta na Savini (januar 2023.g.)

 • Nastavak aktivnosti na čišćenju otpada u ruralnim naseljima-Prijevor (januar 2023.g)

 • Čišćenje komunalnog otpada i lišća sa javnih površina na lokacijama Modra ploča i Španjola (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti na uklanjanju trave i korova u Igalu, ul. Prizrenska (januar 2023.g.)

 • Košenje magistralnog pojasa na dionici puta Podi-Meljine (januara 2023.g.)

 • Čišćenje natpisa sa metalnog boksa za smještaj kontejnera u Igalu (decembar 2023.g.)

 • Uređenje betonskog boksa u Igalu kod odmarališta "Vojvodina" (januar 2023.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju lišća na Toploj (januar 2023.g.)