• Uređenje zelenih površina na Škveru (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju zelenih površina na centralnom dijelu Škvera podrazumijevale su kosenje trave na zelenim površinama, uz ivičnjake i uz objekte, kao i uređenje zelenih povšina sa stablima magnolija. Na ovim poslovima su angažovana 2 radnika javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti na košenju zelenih javnih površina (april 2021.g.)
  Aktivnosti na košenju javnih zelenih površina nastavljene su tokom cijelog mjeseca aprila. Okošeno je područje od Kamenara do Dječijeg doma "Mladost" u Bijeloj, područje magistrale u Bijeloj, donji put do hotela "Park" u Bijeloj, magistralni dio u Đenovićima i Baošićima, kao i igralište u Baošićima, u Kumboru donji put i park, kao i magistralni put od Kumbora do Zelenike, površina oko MZ Meljine, kao i šetalište u Baošićima i plaže koje su zarasle u travu. Takođe je okošena zelena površina kod starog vrtića prema Čelima i dvorište manastira Savina. Pored aktivnosti na košenju javnih zelenih površina, vršilo se i orezivanje suvih grana i uklanjanje korova i drače.

 • Volonterska akcija uređenja crkvenog dvorišta (april 2021.g.)
  Akciju uređenja dvorišta crkve Sv Đorđa na Žvinjama organizovali su zaposleni DOO "Čistoća". U volonterskoj akciji uređenja crkvenog dvorišta učestvovalo je 12 zaposlenih.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (april 2021.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju uređenja zelene povšine na Podima, kod crkve Svetog Sergija i Vakha. U akciji je učestvovalo deset zaposlenih, a aktivnosti su podrazumjevale održavanje zelene površine, košenje trave, grabuljanje, orezivanje suvih grana i čupanje korova i drače. Aktivnosti su sprovedene u slobodno vrijeme zaposlenih, a prikupljeno je dva manja kamiona kipera zelenog otpada.

 • Uklanjanje trave, korova i suvog lišća na šetalištu Pet Danica u neposrednoj blizini plaže "Boka" (april 2021.g.)

 • Obilježavanje Dana planete Zemlje (april 2021.g.)
  Međunarodni Dan planete Zemlje se obilježava 22. aprila u cijelom svijetu, s ciljem da se ukaže na značaj očuvanja zdrave životne sredine i jačanja ekološke svijesti društva u cjelini. Dan planete Zemlje je prvi put obilježen 1970.g. u Sjedinjenim Američkim Državama, a u DOO „Čistoća“ Herceg Novi se tradicionalno obilježava od 2002.g. u saradnji sa NVO sektorom, osnovnim školama i medijima. detaljnije ...

 • Uređenje u ulici dr Jovana Bijelića (april 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju u ulici dr Jovana Bijelića obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duž stepeništa i staza u cijeloj ulici. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Čišćenje kanala u Sutorini (april 2021.g.)
  Tokom aprila je započeta akcija čišćenja kanala duž magistralnog puta u Sutorini. Akcija će biti nastavljena i u narednom periodu.

 • Aktivnosti košenja tokom marta 2021.g.
  U martu su se aktivnosti na košenju javnih zelenih površina odvijale od objekta "Verige 65" do Zelenike. Aktivnostima su obuhvaćene zelene površine uz donji put od plaže "Zmijice" do hotela "Park" u Bijeloj, sa svim poprečnim ulicama i površine uz magistalni put od Bijele, Baošća i Đenovića do Torte u Kumboru, sa svim poprečnim ulicama. Takođe je okošena i zelena površina oko zgrade CB Herceg Novi. Na poslovima su angažovana 1 do 2 kosača, shodno potrebama i poslovođa.

 • Uređenje stepeništa 28 oktobra (mart 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa 28 oktobra obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duz ograde stepeništa. Stepenište se čistilo od objekta "Touch" do šetališta Pet Danica i od tvrđave Forte mare do početka šetališta. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa, a aktivnostima su takođe obuhvaćeni kanali i zidovi duž obje strane stepeništa.

 • Uređenje stepeništa u ulici Luke Matkovića (mart 2021.g.)
  Stepenište i zidovi u ulici Luke Matkovića očišćeni su od otpadaka, korova, trave i zemlje. Čistači javnih površina uredili su stepenište pored Kanli Kule i KK "Primorje", pored "starog Dječijeg dispanzera" i stepenište koje vodi na šetalište Pet Danica do Vojničke plaže. Na poslovima su angažovana tri čistača i poslovođa zadužen za kontrolu i organizaciju ovih poslova za područje Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa Šetalište Pet Danica (mart 2021.g.)
  Radnici angažovani na održavanju javnih površina očistili su stepenište od objekta Pošte u Herceg Novom do Šetališta Pet Danica. Stepenište je očišćeno od otpadaka, trave, korova, granja i lišća, a takođe su očišćene i zidine uz duž stepeništa. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zaduzen za aktivnosti na reonu Herceg Novog.

 • Podrška DOO “Čistoća” održavanju 52 Praznika mimoze (mart 2021.g.)
  DOO “Čistoća” dala je svoj doprinos održavanju 52 Praznika mimoze, koji se ove godine održava u nešto drugačijem format u odnosu na prethodne godine, prilagođeno situaciji sa pandemijom virusa Covid-19.
  U sklopu ovogodišnjeg Programa Praznika mimoza organizovana je humanitarna akcija JUK “Hercegfest” za pružanje podrške hercegnovskim školama doniranjem digitalne opreme – tablet za praćenje “on line” nastave. DOO “Čistoća” se priključila akciji donirajući sredstva za kupovinu dva tablet za učenike naše opštine kojima nedostaje neophodna digitalna oprema, a ujedno, zajedno sa drugim preduzećima koji su prepoznali značaj ovakvih događaja, na svoj način doprinjela da se tradicija održavanja Praznika mimoze nastavi.

 • Aktivnosti na uređenju lokacija za smještaj kontejnera na Mokrinama (mart 2021.g.)
  U toku marta su uređene četiri lokacije za smještaj kontejnera v. 1,1m3. Na lokacijama su izgrađeni betonski podesti i postavljeni su metalni boksovi sa logom Društva za smještaj kontejnera.

 • Čišćenje pješačko biciklističke staze (mart 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su pješačko biciklističku stazu Kotobilj u blizini sela Kameno od otpadaka. Na poslovima su angažovana dva čistača i poslovođa, a ukupno je prikupljeno pet vreća za smeće raznog otpada

 • Aktivnosti na čišćenju zida i kanala od trave i korova u ulici Partizanski put (mart 2021.g.)

 • Uređenje spomen kompleksa kod spomen ploče na Podima (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju su podrazumjevale čišćenje lokacije, košenje trave i kidanje grana, a sprovedene su na molbu građana. Na ovim aktivnostima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa.

 • Aktivnosti na čišćenju "divlje" deponije na Šištetu (februar 2021.g.)
  "Divlja" deponija u naselju Šištet u Igalu čisti se svaki drugi mjesec, jer građani kontinuirano odlažu kućni i kabasti otpad na ovoj lokaciji. Čišćenje ovog neuređenog smetlišta nastalog uslijed neodgovornog ponašanja građana, otezano je jer je lokacija nepristupačna zbog naraslog šiblja i drače. U ovoj akciji je prikupljeno otpada u količini od 4 kante za prikupljjanje otpada od 120 lit i na ovim poslovima je angažovan jedan čistač javnih površina.

 • Čišćenje plaža u Igalu i Herceg Novom od posljedica nevremena (februar 2021.g.)
  Aktivnisti čišćenja i prikupljanja otpada odvijale su se na pješčanoj plaži ispod hotela "Plaža". Prikupljni otpad se sastojao od otpada koje je more izbacilo, ali i od 30-tak grana palmi koje su polomljene tokom nevremena u februaru mjesecu. Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, a otpad je prikupljen u 7 velikih vreća za smeće. Takođe je očišćena Blatna plaža u Igalu, gdje je prikuplje otpad odložen u kontejner v. 1,1m3 i 7 velikih vreća za smeće. Na ovim poslovima su angažovana 2 čistača i poslovođa, dva radna dana.

 • Čišćenje "divlje" deponije u ulici Orjenski bataljon (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na čišćenju neuređenog smetlišta odvijale su se u ulici Orjenskog bataljona, u neposrednoj blizini objekata "Idea" i "Ognjište". Čistači javnih površina su prikupili 48 vreća kućnog otpada, koje su građani neodgovorno odlagali na ovoj lokaciji. Na prikupljanju otpada i čišćenju lokacije bilo je angazovano 3 čistača i poslovođa za nadzor aktivnosti.

 • Aktivnosti na košenju Rivijere: Meljine kod mosta, Đenovići i Baošići pored magistralnog puta (februar 2021.g.)

 • Čišćenje Starog grada (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na čišćenju trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu podrazumjevale su aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i uređenju žive ograde. Akcija je sprovedena sa četiri čistača javnih površina.

 • Aktivnosti uređenja zelenih površina u Bijeloj (februar 2021.g.)

 • Novi metalni boksovi ispred vrtića u Igalu (januar 2021.g.)

 • Saniranje posljedica nevremena (januar 2021.g.)
  Zaposleni u DOO "Čistoća" sanirali su posljedice nevremena na području oko Manastira Savina, koje se odvijalo početkom januara 2021.g.

 • Saniranje posljedica nevremena (decembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju, pranju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se od 29. 12. zaključno sa 31.12.2020.g.na šetalištu V Danica , na relaciji od od Igala do Meljina i donjim putem od Zmijica do Kamenara. Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa DVD “Bijela”.

 • Dezinfekcija lokacija za smještaj kontejnera v.1,1m3 na području cijele opštine Herceg Novi (decembar 2020.g.)

 • Dezinfekcija polupodzemnih kontejnera (decembar 2020.g.)
  U decembru 2020.g. je započeto sa pražnjenjem polupodzemnih kontejnera i dezinfekcijom poklopaca ove vrste kontejnera. Dezinfekcija će se vršiti svakodnevno sredstvima za dezinfekciju ove vrste posuda za prikupljanje otpada..... detaljnije

 • Aktivnosti na košenju šetališta na Kamenarima (novembar 2020.g)

 • OBAVJEŠTENJE (novembar 2020.g.)
  DOO “Čistoća” Herceg Novi će od ponedeljka, 16. novembra 2020.g., privremeno ograničiti rad sa strankama u terminu od 09:00h - 11:00h svakog radnog dana. U cilju zaštite korisnika usluga i zaposlenih i primjene privremenih mjera za sprečavanje širenja infekcije izazvane korona virusom, stranke se upućuju da se komunikacija ostvaruje putem e-mail adrese: cistoca.dir@t-com.me ili putem broja tel: 031/345-755.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (novembar 2020.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju čišćenja kod crkve Sv Vasilija Ostroškog u Kumboru. U akciji je učestvovalo 14 zaposlenih, aktivnosti su podrazumjevale prikupljanje i čišćenje otpadaka, košenje trave, grabuljanje, kidanje suvih grana te uređenje zelenih površina.

 • Aktivnosti na košenju - Kamenari, Kumbor (oktobar 2020.g.)
  U oktobru su se obavljale aktivnosti košenja magistralnog pojasa od Zelenike do Kamenara, okošen je dio uzdužnih puteva u Bijeloj i šetalište u Zelenici.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (oktobar 2020.g.)
  U volonterskoj akciji radnika "Čistoća" učestovalo je sedam zaposlenih koji su očistili i uredili park Sv Leopolda kod crkve Sv Antuna u centru grada i površinu oko crkve Sv Ane na Savini. Aktivnosti su podrazumjevale orezivanje palmi, kidanje bršljana, grabuljanje i čišćenje površina od zelenog i drugog otpada

 • Aktivnosti na saniranju neuređene deponije otpada (oktobar 2020.g.)
  Radnici DOO "Čistoća" sanirali su deponije otpada u ulici V Crnogorske brigade u poslovnim prostorima "Crnogorka comerca", smještenim iznad marketa "Aroma" u Igalu. Molbu za saniranjem lokacije je uputila MZ Igalo, nakon obavljenog inspekcijskog nadzora Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora. Na ovim poslovima je bilo angažovano 15 zaposlenih i 2 kamiona, a sanirana količina kabastog otpada iznosila je 6.330 kg. koja je transportovana u 4 ture. U planu je zatvaranje ove lokacije od strane MZ Igalo, kako u narednom periodu ne bi dolazilo do formiranja novih deponija otpada i izazivanja opasnosti po zdravlje ljudi, koje nastaju uslijed neodgovornog ponašanja pojedinaca.

 • Ugradnja polupodzemnih kontejnera (oktobar 2020.g.)
  Aktivnosti na ugradnji polupodzemnih kontejnera započete su krajem 2019.g. Opština Herceg Novi je raspisala javni poziv za nabavku 142 kontejnera i to: 32 kontejnera zapremine 5 m³ za suvu i mokru frakciju, 24 kontejnera od 2,5 m³ za suvu i mokru frakciju i 30 kontejnera kapaciteta 500 lit. Polupodzemni kontejneri se raspoređuju duž opštine u saradnji sa predstavnicima DOO "Čistoća". Ugradnja kontejnera se obavlja u paru od 5 m³ i 2,5 m³ - po jedan za suvu i vlažnu frakciju, a lokacije za smještaj kontejnera se definišu u skladu sa tehničkim, prostornim i saobraćajnim uslovima, kao i dinamikom pražnjenja kontejnera. Do sada je ugrađeni svi kontejneri od 5 m³, jedan par od 2,5m³ i 2 kontejnera od 500 lit. U toku je određivanje lokacija za kontejnere od 500 lit.

 • Čišćenje boksova za smještaj kontejnera (oktobar 2020.g.)
  U oktobru su sprovedene aktivnosti čišćenja lokacija i boksova za smještaj kontejnera V 1,1mᶟ od rasutih otpadaka i ocjednih nečistoća. Akcija je sprovedena duž Njegoševe ulice, od benzinske pumpe na Igalu do Vojne bolnice Meljine.

 • Donacija norveškog komunalnog preduzeća Opštini Herceg Novi (oktobar 2020.g.)
  Norveško preduzeće Midtre Namidal Avfallsselskap IKS ( Overhalla, Norveška) doniralo je polovno specijalno motorno vozilo - autosmećaru, marke Volvo, Opštini Herceg Novi. Predmet donacije koristiće DOO "Čistoća" Herceg Novi za prikupljanje otpada sa područja opštine. Ova donacija je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva gradova pobratima Herceg Novog i Levangera i zalaganja počasnog građanina Herceg Novog Per Jarla Eriksena.

 • Volonterska akcija čišćenja (oktobar 2020.g.)
  U volonterskoj akciji čišćenja oko crkve Sv. Save na Savini uzelo je učešće 16 radnika DOO "Čistoća" Herceg Novi. Zaposlenima su se pridružili i građani, troje odraslih i dvoje djece.

 • Košenje javnih zelenih povšina (septembar 2020.g.)
  U septembru su nastavljene aktivnosti na košenju javnih zelenih površina. Kosio se cjeli donji put od Rivijere do Meljina, površine s obje strane magistrale od Kamenara do Zelenike, poprečne ulice i prolazi u Bijeloj, put prema crkvi Sv Neđelje u Kamenarima i put Vukovića u Zelenici.

 • Čišćenje posljedica od nevremena (septembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se na šetalištu, na relaciji od Škvera do Hotela "Plaža".

 • Pranje kontejnera i lokacija za smještaj kontejnera (septembar 2020.g.)
  Aktivnosti na pranju kontejnera i kontejnerskih mjesta započete su pranjem podzemnih kontejnera pored gradske pijace u centru grada. Aktivnosti na pranju kontejnera i lokacija za smještaj kontejnera će se nastaviti duz cijele opštine, u skladu sa ukazanim potrebama.

 • Košenje javnih zelenih površina (avgust, 2020.g.)

 • Pranje i čišćenje šetališta V Danica na dionici od Škvera do tunela (avgust, 2020.g.)

 • Čišćenje vidikovca na Turionu, na Podima (avgust, 2020.g.)

 • Pranje trgova, komunikacionih prolaza i stepeništa u Starom gradu (avgust, 2020.g.)

 • Pranje Šetališta V Danica na dionici od Škvera do tunela (avgust, 2020.g.)

 • Košenje javnih zelenih površina (avgust, 2020.g.)
  U skladu sa Programom rada za 2020.g. DOO "Čistoća" je obavljala aktivnosti na košenju javnih zelenih površina tokom cijele godine. U julu i avgustu su se okosile zelene površine duž magistrale, od tunela u Zelenici do Kamenara, poprečne ulice i donji put - šetalište sa plažama. Neke aktivnosti su sprovedene u skladu sa zahtjevima mjesnih zajednica, crkvenih odbora, Centrom bezbijednosti Herceg Novi i drugim subjektima

 • Pranje trgova, ulica i prolaza u Starom gradu (avgust, 2020.g.)

 • Upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca (avgust, 2020.g.)
  "DOO Čistoća" je postavilo table koje podsjećaju vlasnike kućnih ljubimaca na obavezu poštovanja Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 20/2015, 27/2016 - dr. odluka i 18/2020 - ispr.). Table su postavljene na više lokacija u parkovima i duž šetališta na području opštine.

 • Pranje Šetališta V Danica - Škver (jul, 2020.g.)

 • Aktivnosti na pranju površina u Starom gradu (jul, 2020.g.)

 • Pranje šetališta V Danica - Topla (jul 2020.g.)

 • Pranje Škvera (jul 2020.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u julu mjesecu su se nastavile na Šetalištu V Danica, na Škveru, na dionici šetališta od ulaza u luku do Jachting cluba. Za poslove pranja je angažovana cistjerna Društva i dva zaposlena koja su obavljala poslove pranja šetališta. Pranje se sprovodi u ranim jutarnjim časovima.

 • Pranje Starog grada (jul 2020.g.)

 • Pranje područja oko "Palmon Bay Hotela & Spa" Igalo (jul 2020.g.)

 • Pranje šetališta
  Aktivnosti na redovnom pranju šetališta V Danica započete su u julu mjesecu, na dionici od objekta "Galeb" u Igalu do plaže i restorana "Rafaelo" na Toploj i biće nastavljene duž čitavog šetališta.

 • Uređenje kompleksa oko Manastira Savina (maj 2020.)
  Aktvnosti na uređenju prostora oko Manastira Savina podrazumjevale su košenje trave, orezivanje zelenila i sakupljanje odpadaka. U akciji uređenja je učestvovalo deset zaposlenih, a akcija će se nastaviti orezivanjem oleandera.

 • Uređenje Reciklažnog centra u Meljinama (maj 2020.)

 • Čišćenje i uređenje trgova, stepeništa, prolaza i ulica u Starom gradu" (maj 2020.)

 • Aktivnosti na čišćenju neuređenih smetlišta
  Aktivnosti na čišćenju neuređenih smetlišta tzv. "divljih deponija" odvijale su se na Žvinjama. Na samom ulazu u Žvinje, neodgovornim ponašanjem i odlaganjem otpada na mjestima koja nisu za to predviđena, stvoreno je više "divljnih deponija". Zbog narasle drače i granja prvo se pristupilo košenju prostora koje je zatrpano otpadom. Sedam čistača javnih površina obavilo je čišćenje i uređenje tri "divlje deponije", a angažovan je i kamion za transport prikupljenog otpada sa očišćenog prostora.

 • Čišćenje i uklanjanje grafita sa trotoara na Toploj (maj 2020.g.).

 • DOO "Čistoća" je započelo sa aktivnostima na uređenju stepeništa. Početkom maja su očišćena od trave i korova stepeništa na području Savinske dubrave, stepenište u ulici Sima Matavulja i stepenište 28.oktobar. (maj 2020.)

 • Zaposleni na poslovima održavanja javnih površina sproveli su akciju čišćenja na Savinskoj Dubravi u dijelu oko crkve Svetog Save. (april 2020.g.)

 • Aktivnosti na dezinfekciji hlorom objekata i prostora oko Doma zdravlja. (april 2020.)

 • Aktivnosti na pranju i dezinfekciji kontejnerskih mjesta započete su na području opštine od Njivičkog puta i Igala i biće organizovane i nastavljene na području cijele opštine. Nakon pranja i definfekcije, mjesta za smještaj kontejnera će biti tretirana krečom. (april 2020.)

 • Pranje i dezinfekcija šetališta V Danica na dionici od Igala - objekta "Galeb" ka tunelu (april 2020.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina odvijale su se u starom gradu, od tore do Gradske kafane, oko pijace i stepeništa. (mart 2020.god.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju Trga Nikole Đurković nakon spaljivanja karnevala (mart 2020.g.)

 • Čišćenje kanala, od korova i trave, na lokaciji u blizini tvrđave Forte Mare (mart 2020.g.)

 • Čistači na javnim površinama sproveli su akciju čišćenja i pranja Gradske zelene pijace u Herceg Novom (mart 2020.god.)

 • Udomljavanje kućnih ljubimaca
  Služba Zoohigijene veoma uspješno sprovodi procedure udomljavanja napuštenih pasa. Procedure su jednostavne, a zaposleni u Društvu su uvijek spremni da pruže savjetodavnu pomoć odgovornim vlasnicima kućnih ljubimaca i udomiteljima.
  Tri zdrava, razigrana mješanca jazavičara su napunila tri mjeseca i traže tri nova doma.

 • Čistači na javnim površinama sproveli su akciju čišćenja i uređenja dijela šetališta V Danica. Akcija se odvijala na Savini gdje je bilo najviše otpada, koje je more izbacilo na ovom dijelu šetališta. (mart 2020.god.)

 • U februaru su se realizovale akcije čišćenja i uređenja Starog grada i ulice Partizanski put od korova, rastinja i trave. (februar 2020.god.)

 • Akcije čišćenja, februar 2020.god.
  Sredinom februara organizovano je nekoliko akcija čišćenja na različitim lokacijama. Očišćena je lokacija na Dubravi, gdje je uklonjena veća količina šuta. Lokacija na Toploj od Zavoda za zapošljavanje ka OŠ "Dašo Pavičić" do CB Herceg Novi očišćena je od granja, korova i otpada, a očišćena je i lokacija u Srbini kod košarkaškog igrališta gdje se pojavilo neuređeno smetlište tzv. "divlja deponija".

 • Igra bez kraja
  Mali Mateo dobio je najslađi novogodišnji poklon - malo štene koje se okotilo u Privremenom skloništu za napuštene životinje na Dizdarici. Ova mlada ženka stara je svega 3 mjeseca, vakcinisana je i čipovana, a biće i sterilisana kada se steknu uslovi za to.
  Ovim putem čestitamo Mateu na novom drugaru i zahvaljujemo se njegovoj porodici koji su dobar primjer odgovornog vlasništva nad psima.