• Poziv za prikupljanje ponida za prodaju vozila - sistemom zatvorenih koverti (LICITACIJA)
  Detaljnije pdf

 • Nastavak aktivnosti na poslovima pranja javnih površina u Starom gradu - trg Nikole Đurkovića (septembar 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju trga Hercega Stjepana (septembar 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu nastavljene su i u postsezoni. Trgovi, stepeništa i komunikacioni prolazi peru se redovno, prema planu pranja javnih površina, svaki dio grada jednom sedmično. Pored trga Hercega Stjepana prale su se i stepenice Kralja Tvrtka.

 • Čišćenje kanala na magistrali kod pekare "Sušić" (septembar 2021.g.)

 • Čišćenje zelenog otpada duž stepeništa Danice Tomašević (septembar 2021.g.)

 • Pranje javnih površina u Starom gradu (septembar 2021.g.)
  Aktivnosti pranja javnih površina su nastavljene i tokom septembra mjeseca-trgovi, stepeništa, komunikacioni prolazi, površine oko objekata... Pranjem je obuhvaćen trg Nikole Đurkovića, stepenište kralja Tvrtka, prostor kod zelene gradske pijace...

 • Redovne aktivnosti na pranju Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (septembar 2021.g)

 • Aktivnosti na pranju glavne ulice - dionica od Tople do zgrade Opštine (septembar 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju glavne ulice se odvijaju od Igala do kružnog toka u Meljinama. Pranjem su obuhvaćene ulice Save Ilića, Njegoševa, Save Kovačević i Braće Grakalića.

 • Aktivnosti košenja u Balkanskoj ulici, Kuti - Zelenika (septembar 2021.g.)

 • Donacija metalnih kontejnera v.1,1 mᶟ (septembar 2021.g.)
  U okviru IPA 2016 Snabdijevanje opremom za podršku sprovođenju i monitoringu upravljanja otpadom, obezbjeđena je opreme (kontejneri i prese) za sva opštinska komunalna preduzeća u Crnoj Gori. detaljnije

 • Pranje dvorišta OŠ "Ilija Kišić" u Zelenici (avgust 2021.g.)

 • Uređenje stepeništa u Đenovićima od crkve Svetog Spiridona (avgust 2021.g.)
  Uređenje stepeništa u Đenovićima od groblja do crkve Svetog Spiridona podrazumijevalo je kidanje granja, košenje trave, čišćenje zelenog i drugog otpada, kao i njihov odvoz i odlaganje.

 • Obilježen Međunarodni dan pasa (avgust 2021.g.)
  Dan pasa obilježen je u organizaciji DOO “ČISTOĆA” Herceg Novi, 26.08.2021.g. pod sloganom “PAS-MOJ NAJBOLJI PRIJATELJ”. detaljnije

 • Pranje kod Dvorane Park (avgust 2021.g.)

 • Pranje Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina na Toploj od Njegoševa ulice, Šetalištem pet Danica do Yachting cluba (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pražnjenju kanti za otpatke sa Šetališta pet Danica (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu podrazumijevaju pranje trgova, stepeništa, komunikacionih prolaza...Pranjem je obuhvaćen Trg Nikole Đurkovića, stepenište kralja Tvrtka, površina kog gradske zelene pijace, dio stepeništa Jova Dabovića i površine do Gradske kafane.

 • Pranje javnih površina na Rivijeri - Bijela i Đenovići u saradnji sa DVD Bijela (avgust 2021.g.)

 • Pranje Šetališta pet Danica - Škver (avgust 2021.g.)

 • Redovne aktivnosti na pranju Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Pranje javnih površina na Toploj (avgust 2021.g)
  Aktivnostima pranja javnih površina na Toploj obuhvaćena je Njegoševa ulica od Topljanke i prolaz pored teniskih terena do Šetališta pet Danica, zatim se nastavilo duž Šetališta, kroz pešački tunel sa bočnim stepeništem, do restorana "Yachting cluba".

 • Neodgovorno odlaganje otpada na Gomili pored znaka za zabranu parkiranja (avgust 2021.g)

 • Aktivnosti na čišćenju parka "Boka" (avgust 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su park bivšeg hotela "Boka" od otpada. U ovim aktivnostima sakupljeno je 25 velikih vreća raznog otpada.

 • Aktivnosti na pranju Trga Nikole Đurkovića (avgust 2021.g.)

 • Čišćenje nezakupljene plaže na Toploj (avgust 2021.g.)
  DOO "Čistoća" održava i čisti nezakupljene plaže na području opštine Herceg Novi. Plaža na Toploj, smještena između "Hunguest hotela" i plaže "Bolivar" očišćena je od otpada i veće količine kamenja koji je neprikladno odložen na ovoj lokaciji. Na ovoj dionici su se u više navrata sprovodile i aktivnosti pranja površina.

 • Aktivnosti na pranju poklopaca polupodzemnih kontejnera (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju poklopaca polupodzemnih kontejnera započeti su u Meljinama i nastavljaju se duž Rivijere. Pranje poklopaca će biti nastavljeno duž cijele opštine Herceg Novi.

 • Aktivnosti na pranju stepeništa u ulici Jova Dabovića tzv. Laforest (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju stepeništa Danice Tomašević (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica - Škver (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica na Toploj (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina odvijaju se u ranim jutarnjim časovima, a duž Šetališta pet Danica fazno. Pranje Šetališta na Toploj se odvijalo od Njegoševe ulice u neposrednoj blizini objekta "Topljanka" do Šetališta, uz nastavak aktivnosti do objekta "Yachting cluba". Pranjem su obuhvaćene i stepenice kod tunela.

 • Pranje javnih površina kod Dvorane "Park" (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Trga Nikole Đurkovića i stepeništa (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju parking prostora kod CB Herceg Novi (avgust 2021.g.)

 • Pranje Šetališta pet Danica od Škvera do Yachting cluba (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju ulica od Igala do kružnog toka u Meljinama (avgust 2021.g.)
  Aktivnostima pranja javnih površina su obuhvaćene i glavne ulice koje prolaze kroz centar Igala, Herceg Novog do kružnog toka u Meljinama. Radi se o ulicama Save Ilića, Njegoševoj, Save Kovačević i Braće Grakalića. Pranje ulice u Igalu se odvijalo u ulici Save Ilića do bivšeg hotela "Tamaris".

 • Pranje trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (avgust 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica (avgust 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od "Yachting cluba" do kafe bara "Jazz". Pranjem su obuhvaćene i stepenice kod tunela. Takođe su uklonjene fleke kod tunela na Šetalištu. Aktivnosti pranja se vrše u ranim jutarnjim časovima.

 • Pranje trga Nikole Đurkovića i lokacija za smještaj podzemnih kontejnera kod Gradske zelene pijace (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina na Rivijeri u saradnji sa DVD Bijela-dionica Kumbor, Porto Novi (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju Trga Mića Pavlović i komunikacionih prolaza (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Igalu (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na košenju graničnog prelaza Sitnica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na košenju graničnog prelaza Sitnica odvijaju se redovno duž magistralnog puta od graničnog prelaza do kružnog toka u Meljinama. Pored aktivnosti košenja ove dionice puta, redovno se odvija i čišćenje ove dionice od otpadaka. U skladu sa potrebama, ove aktivnosti su frekventnije u toku trajanja turističke sezone.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Igalu (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u Igalu su se odvijale kod Omladinskog parka u saradnji sa Vatrogasnom jedinicom Službe zaštite i spašavanja.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u saradnji sa DVD Bijela u Đenovićima (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na Toploj na dionici od tunela do plaže "Peoples"

 • Pranje javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje javnih površina u Starom gradu podrazumjeva pranje trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza. Aktivnosti su se odvijale u ranim jutarnjim časovima na trgu Hercega Stjepana i duž stepeništa Kralja Tvrtka, a nastaviće se i na drugim lokacijama.

 • Saradnja sa DVD Bijela na pranju javnih površina na Rivijeri-dionica Baošići (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od Škvera do "Yachting cluba"

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju nezakupljenih Plaža (jul 2021.g.)

 • Nastavak saradnje sa DVD Bijela na zajedničkim aktivnostima pranja priobalnog puta na Rivijeri (jul 2021.g.)

 • Čišćenje zgrade Opštine Herceg Novi (jul 2021.g.)

 • Nove kante za otpatke (jul 2021)
  DOO "Čistoća" je nabavila nove kante za sitne otpatke sa pepeljarom koje su postavljene unutar autobuskih stajališta. Kantama su dodati stubovi, a raspoređene su na području od Igala do Meljine.

 • Aktivnosti pranja Rivijere (jul 2021.g.)
  U saradnji sa Dobrovoljnim Vatrogasnim Društvom Bijela započelo se sa pranjem priobalnog puta od Kumbora do Bijele. U skladu sa planovima, aktivnosti se odvijaju jednom sedmično, a po potrebi i češće.

 • Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta odvijale su se od "Yachting cluba" do kafe bara "Jazz" u ranim jutarnjim časovima. Pranjem su obuhvaćene i stepenice kod tunela.

 • Pranje trga Hercega Stjepana i stepeništa Kralja Tvrtka (jul 2021.g.)

 • Pranje na Šetalištu pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica, na Škveru su se odvijale od objekta "Citadela" do "Yachting cluba". Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, cistjerna i poslovođa za reon Herceg Novog.

 • Pranje trga Nikole Đurkovića (jul 2021 g.)

 • Aktivnosti na čišćenju lišća i zelenila u okviru manastira na Savini (jul 2021.g.)

 • Uređenje javne površine na Savini (jul 2021.g.)
  Čistači javnih površina uredili su i očistili od suvog lišća i trave parking prostor i lokalni put na Savini preko puta "Energprojekta".

 • Pranja javnih površina na Šetalištu pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na Škveru, uz angažovanje cistjerne, dva čistača javnih površina i poslovođe reona Herceg Novog.

 • Čišćenje kupališta na Igalu (jul 2021.g.)
  Na redovnom čišćenju kupališta ispod "Titove vile" angažovana su dva čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Igala.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje javnih površina u Starom gradu podrazumijeva pranje trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza. Na poslovima pranja trga Hercega Stijepana i stepeništa Kralja Tvrtka angažovana su tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od Tople, od cafe bara "Jazz" do plaže i objekta "Yachting cluba". Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, poslivođa i cistjerna za pranje javnih površina.

 • Nepravilno odlaganje kućnog otpada (jul 2021.g.)
  Nepravilnosti prilikom odlaganja otpada od strane građana i turista posebno su izražene u periodu trajanja ljetnje turističke sezone. Jedna od čestih pojava je odlaganje kućnog smeća u kante za otpatke. DOO "Čistoća" je nabavilo nove kante za otpatke koje se raspoređuju uz autobuska stališta, od Igala do Meljjne, a u toku je i nabavka betonskih kanti za otpatke za limenim uloškom koje su namijenjene za Šetalište pet Danica. Iako su u neposrednoj blizini smješteni kontejneri za odlaganje otpada, kući otpad se kontinuirano baca u kante za odpatke, što otežava rad zaposlenih na poslovima prikupljanja i odlaganja otpada.

 • Pranje trga Nikole Đurkovića (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Trga Nikole Đurkovića sprovode se u skladu sa Planom pranja javnih površina. Ovaj Trg pere se jednom sedmično, sa stepenicama, komunikacionim prolazima i površinom kod gradske zelene pijace. Aktivnosti se izvode uz angažovanje cistjerne za pranje javnih površina, dva čistača i poslovođe reona Herceg Novi.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta odvijale su se na dionici od Škvera do objekta "Yachting cluba". Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina, poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na reonu Herceg Novog i cistjerna za pranje javnih površina.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza odvija se u Starom gradu tri puta sedmično. Jednom sedmično se pere Trg Hercega Stjepana i stepenište kralja Tvrtka. Na ovim aktivnostima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Pranje Šetališta pet Danica (jul 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju Šetališta pet Danica odvijale su se na dionici od "Hunguest hotela sun resort" na Toploj do objekta "Yachting cluba", pri čemu su obuhvaćene i stepenice kod tunela. Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, poslovođa zadužen za područje Herceg Novog i cistjerna za pranje javnih površina.

 • Pranje javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Pranje javnih površina nastavljeno je u ranim jutarnjim časovima na Trgu Nikole Đurkovića do objekta "Bife Beograd" uz angažovanje dva čistača javnih površina, poslovođe i cistjerne za pranje ulica.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jul 2021.g.)
  Aktivnosti koje su započete na pranju javnih površina u centru grada u prošlom mjesecu, nastavljene su i tokom jula. U Starom gradu se prao Trg Mića Pavlović, a na tim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa reona Herceg Novi.

 • Čišćenje dijela kupališta hotela "Plaža" (jun 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su nezakupljeni dio kupališta hotela "Plaža" od raznih vrsta otpada, a postavljena je i kanta za odlaganje otpada koja se svakodnevno prazni.

 • Čišćenje i pranje Šetališta pet Danica (jun 2021.g)
  Aktivnosti na čišćenju i pranju dijela šetališta odvijale su se na Škveru uz angažovanje dva čistača javnih površina i poslovođa reona Herceg Novog.

 • Obilježavanje dana osnivanja (jun 2021.g.)
  Danas je, u okviru Proizvodno uslužno sektora DOO "Čistoća" Herceg Novi, obiljžen dan osnivanja Javnog preduzeća "Čistoća" Herceg Novi nastalog segmentacijom bivšeg Javnog komunalnog preduzeća, koje je, u skladu sa Zakonom, 2013.g. prestruktuirano u DOO. Zaposleni kvalitetom svoga rada svakodnevno doprinose postizanju dobrih rezultata Društva u cjelini, a danas su desetorici zaposlenih koji su iskazali najveće angažovanje dodijeljene zahvalnice i simbolične novčane nagrade za ostvarene rezultate i posvećenost radu.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Tokom juna mjeseca su nastavljene aktivnosti pranja javnih površina na trgu Hercega Stijepana i duž stepeništa Kralja Tvrtka. Aktivnosti se sprovode u ranim jutarnjim časovima uz angažovanje čistača javnih površina i poslovođe zaduženog za kontrolu reona na kome se obavljaju te aktivnosti. Ove poslove su sprovela tri čitača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Akcija udomljavanja pasa lutalica i štenaca iz Skloništa za napuštene životinje na Dizdarici (jun 2021.g)
  Služba Zoohigijene DOO "Čistoća" organizovala je novu javnu akciju udomljavanja pasa i štenaca koji se nalaze u Skloništu za napuštene životinje na Dizdarici. Akcija je održana u Igalu, u Omladinskom parku, a ukupno su usvojena tri šteneta. Svi psi koji se nalaze u Sklonište za napuštene pse i koji se udomljavaju su prošli veterinarsku obradu, vakcinisan su protiv bijesnila, tretirani sredstvima protiv buva i crijevnih parazita, čipovani i imaju pasoše. S obzirom da je kapacitet Skloništa za napuštene životinje popunjen, zahtevi ljubitelja pasa za udomljavanje i pružanje sigurnog doma budućim vjernim pratiocima su dobrodošli.

 • Aktivnosti na pranju javnih površina u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina organizovane su na trgu Nikole Đurkovića do gradske zelene pijace, duž stepeništa kralja Tvrtka i duž stepeništa 28 oktobra. Na poslovima su angažovana tri čitača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti čišćenja na motelu "Dubrava" (jun 2021.g.)
  U akciji čišćenja su učestvovala dva čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokacije od otpadaka, zemlje, korova i trave.

 • Čišćenje i održavavanje parka "Svetog Leopolda" (jun 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa (jun 2021.g)
  Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa odvijae su se stepeništem pored Hunguest hotela sun resort prema Šetalištu pet Danica, na Toploj, pored tunela. Za ove aktivnosti su angažovana dva zaposlena i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti na čišćenju stepenica kod manastira Savina (jun 2021.g)

 • Aktivnosti uređenja u ulici Partizanski put (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju su podrazumjevale uklanjanje korova, trave i opalog zelenila iz kanala i duž ulice i zidova, kao i potresivanje grana koje ometaju prolaz ovom ulicom. Na poslovima su angazovana tri zaposlena i poslovođa zadužen za područje Herceg Novog.

 • Uređenje zelenih površina i prostora kod crkve Svetog Spasa na Toploj (jun 2021.g.)

 • Volonterska akcija čišćenja puta (jun 2021.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju čišćenja puta u Kutima. U akciji je učestovalo 8 zaposlenih koji su okosili 1,5 km puta u Kutima, uklonili su draču i orezali grane koje su onemogućavale prolazak kamiona za transport otpad. Ukupno je prikupljeno 5 kamiona zelenog otpada sa ove lokacije.

 • Uređenje neuređenog smetlišta u Kamenarima (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju neuređenog smetlišta tzv. "divlje deponije" odvijale su se u Đurićima u Kamenarima. Ova lokacija je očišćena od ostataka kapm prikolice i drugog otpada, a za potrebe uređenja ove lokacije su angažovana tri pomoćna radnika za čišćenje, kao i kamion za transport kabastog otpada i vozilo za pražnjenje kontejnera. Ukupno je prikupljeno 6 kontejnera v. 1,1m3 otpada sa ove lokacije.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i granja odvijale su se duž stepeništa Kralja Tvrtka i dijela stepeništa u ulici Marka Vojnovića. Na ovim poslovima su angažovana tri častača javnih površina i poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na području Herceg Novog.

 • Uređenje trgova u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i granja odvijale su se u Starom gradu na Trgu od knjige i Trgu Hercega Stjepana. Na ovim poslovima su angažovana tri častača javnih površina i poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na području Herceg Novog.

 • Obilježen Dan zaštite životne sredine (jun 2021.g.)

 • Uređenje stepeništa u ulici Marka Vojnovića (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i trgova u Starom gradu su nastavljene u ulici Marka Vojnovića i Marka Cara. Pokošena je trava, uklonjen korov i rasuta zemlja, kao i suve grane. Na ovim poslovima su angažovana tri zaposlena i poslovođa zadužen za teren Herceg Novog.

 • Obilježavanje svjetskog Dana zaštite životne sredine
  Dan zaštite životne sredine se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, u cilju podsticanja javnosti na rješavanje ekoloških problema. detaljnije

 • Uređenje stepeništa u cetru grada (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i suvih grana odvijale su se u centralnom dijelu grada od bronzane skulpture dimnjačara Rudlolfa Rudija Karadžića, stepeništem pored bivšeg hotela "Rudnik" i bivšeg kafe bara "Valentino" do Šetališta pet Danica.

 • Uređenje stepeništa (jun 2021.g.)
  Uređenje stepeništa u ulici Luke Matkovića nastavljeno je tokom juna mjeseca od ulice Save Kovačevića do Šetališta pet Danica i Vojničke plaže. Aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (maj 2021.g.)
  Uređenje stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu se odvijalo u ulici Luke Matkovića i podrazumjevalo je uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.