• Čišćenje i održavavanje parka "Svetog Leopolda" (jun 2021.g.)

 • Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa (jun 2021.g)
  Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa odvijae su se stepeništem pored Hunguest hotela sun resort prema Šetalištu pet Danica, na Toploj, pored tunela. Za ove aktivnosti su angažovana dva zaposlena i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti na čišćenju stepenica kod manastira Savina (jun 2021.g)

 • Aktivnosti uređenja u ulici Partizanski put (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju su podrazumjevale uklanjanje korova, trave i opalog zelenila iz kanala i duž ulice i zidova, kao i potresivanje grana koje ometaju prolaz ovom ulicom. Na poslovima su angazovana tri zaposlena i poslovođa zadužen za područje Herceg Novog.

 • Uređenje zelenih površina i prostora kod crkve Svetog Spasa na Toploj (jun 2021.g.)

 • Volonterska akcija čišćenja puta (jun 2021.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju čišćenja puta u Kutima. U akciji je učestovalo 8 zaposlenih koji su okosili 1,5 km puta u Kutima, uklonili su draču i orezali grane koje su onemogućavale prolazak kamiona za transport otpad. Ukupno je prikupljeno 5 kamiona zelenog otpada sa ove lokacije.

 • Uređenje neuređenog smetlišta u Kamenarima (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju neuređenog smetlišta tzv. "divlje deponije" odvijale su se u Đurićima u Kamenarima. Ova lokacija je očišćena od ostataka kapm prikolice i drugog otpada, a za potrebe uređenja ove lokacije su angažovana tri pomoćna radnika za čišćenje, kao i kamion za transport kabastog otpada i vozilo za pražnjenje kontejnera. Ukupno je prikupljeno 6 kontejnera v. 1,1m3 otpada sa ove lokacije.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i granja odvijale su se duž stepeništa Kralja Tvrtka i dijela stepeništa u ulici Marka Vojnovića. Na ovim poslovima su angažovana tri častača javnih površina i poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na području Herceg Novog.

 • Uređenje trgova u Starom gradu (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i granja odvijale su se u Starom gradu na Trgu od knjige i Trgu Hercega Stjepana. Na ovim poslovima su angažovana tri častača javnih površina i poslovođa zadužen za kontrolu i sprovođenje aktivnosti na području Herceg Novog.

 • Obilježen Dan zaštite životne sredine (jun 2021.g.)

 • Uređenje stepeništa u ulici Marka Vojnovića (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i trgova u Starom gradu su nastavljene u ulici Marka Vojnovića i Marka Cara. Pokošena je trava, uklonjen korov i rasuta zemlja, kao i suve grane. Na ovim poslovima su angažovana tri zaposlena i poslovođa zadužen za teren Herceg Novog.

 • Obilježavanje svjetskog Dana zaštite životne sredine
  Dan zaštite životne sredine se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, u cilju podsticanja javnosti na rješavanje ekoloških problema. detaljnije

 • Uređenje stepeništa u cetru grada (jun 2021.g.)
  Aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i suvih grana odvijale su se u centralnom dijelu grada od bronzane skulpture dimnjačara Rudlolfa Rudija Karadžića, stepeništem pored bivšeg hotela "Rudnik" i bivšeg kafe bara "Valentino" do Šetališta pet Danica.

 • Uređenje stepeništa (jun 2021.g.)
  Uređenje stepeništa u ulici Luke Matkovića nastavljeno je tokom juna mjeseca od ulice Save Kovačevića do Šetališta pet Danica i Vojničke plaže. Aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (maj 2021.g.)
  Uređenje stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu se odvijalo u ulici Luke Matkovića i podrazumjevalo je uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa u ulici Save Kovačevića (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa u ulici Save Kovačevića obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana duž stepeništa. Na poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (maj 2021.g.)
  Volontersku akciju uređenja puta do crkve Svete Ane u Gornjim Đurićima kao i uređenja crkvenog dvorišta organizovali su zaposleni DOO "Čistoća". U ovoj akciji je učestovalo 8 zaposlenih koji su se podijelili u dvije ekipe: jedna ekipa je okosila put do crkve (oko 500 m), a druga je okosila prilaz crkvi i dvorište oko crkve. Aktivnosti na košenju trave, grabuljanju, orezivanju suvih grana i čupanju korova zaposleni su sproveli u svoje slobodno vrijeme, a opremu (kosilice, duvalice, grabulje, vile i drugo...) je obezbjedilo DOO "Čistoća".

 • Uređenje košarkaškog terena u Srbini (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju sportskog košarkaškog terena u Srbini pored stare Škole (zadužbina Đurović-Bošković-Laketić) odvijaju se redovno. Teren se čisti od lišća, zemlje i otpadaka.

 • Uređenje stepeništa u Starom gradu (maj 2021.g.)
  Uređenje stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu se odvijalo u ulici Sima Matavulja i podrazumjevalo je uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa i staza (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i staza odvijale su se na dvije lokacije: u ulici Dr Jovana Bijelića od kuće Ive Andrića do magistrale i u Risanskoj ulici od zgrade Opštine do magistrale. Ove aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje i suvih grana duž stepeništa i staza na ovim lokacijama. Na poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti košenja na lokacijama u Igalu, Kumboru, Baošićima, Bijeloj i Kamenarima (maj 2021.g.)

 • Aktivnosti na uređenju stepeništa (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i staza odvijale su se duž stepeništa 28. oktobra do Šetališta pet Danica i duž stepeništa koje se nalazi pored RTV servisa "Tesla" i vodi do tvrđave Citadela. Na poslovima uklanjanja trave, korova, zemlje i suvih grana angažovana su tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Čišćenje stepeništa od trave, korava i zemlje (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa i staza odvijale su se na dvije lokacije: od zgrade glavne gradske Pošte do Šetališta pet Danica i restorana Yachting cluba i stepeništem Ive Andića do šetališta. Ove aktivnosti su obuhvatale uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duž stepeništa i staza na ovim lokacijama. Na poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Uređenje zelenih površina na Škveru (maj 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju zelenih površina na centralnom dijelu Škvera podrazumijevale su kosenje trave na zelenim površinama, uz ivičnjake i uz objekte, kao i uređenje zelenih povšina sa stablima magnolija. Na ovim poslovima su angažovana 2 radnika javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Aktivnosti na košenju zelenih javnih površina (april 2021.g.)
  Aktivnosti na košenju javnih zelenih površina nastavljene su tokom cijelog mjeseca aprila. Okošeno je područje od Kamenara do Dječijeg doma "Mladost" u Bijeloj, područje magistrale u Bijeloj, donji put do hotela "Park" u Bijeloj, magistralni dio u Đenovićima i Baošićima, kao i igralište u Baošićima, u Kumboru donji put i park, kao i magistralni put od Kumbora do Zelenike, površina oko MZ Meljine, kao i šetalište u Baošićima i plaže koje su zarasle u travu. Takođe je okošena zelena površina kod starog vrtića prema Čelima i dvorište manastira Savina. Pored aktivnosti na košenju javnih zelenih površina, vršilo se i orezivanje suvih grana i uklanjanje korova i drače.

 • Volonterska akcija uređenja crkvenog dvorišta (april 2021.g.)
  Akciju uređenja dvorišta crkve Sv Đorđa na Žvinjama organizovali su zaposleni DOO "Čistoća". U volonterskoj akciji uređenja crkvenog dvorišta učestvovalo je 12 zaposlenih.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (april 2021.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju uređenja zelene povšine na Podima, kod crkve Svetog Sergija i Vakha. U akciji je učestvovalo deset zaposlenih, a aktivnosti su podrazumjevale održavanje zelene površine, košenje trave, grabuljanje, orezivanje suvih grana i čupanje korova i drače. Aktivnosti su sprovedene u slobodno vrijeme zaposlenih, a prikupljeno je dva manja kamiona kipera zelenog otpada.

 • Uklanjanje trave, korova i suvog lišća na šetalištu Pet Danica u neposrednoj blizini plaže "Boka" (april 2021.g.)

 • Obilježavanje Dana planete Zemlje (april 2021.g.)
  Međunarodni Dan planete Zemlje se obilježava 22. aprila u cijelom svijetu, s ciljem da se ukaže na značaj očuvanja zdrave životne sredine i jačanja ekološke svijesti društva u cjelini. Dan planete Zemlje je prvi put obilježen 1970.g. u Sjedinjenim Američkim Državama, a u DOO „Čistoća“ Herceg Novi se tradicionalno obilježava od 2002.g. u saradnji sa NVO sektorom, osnovnim školama i medijima. detaljnije ...

 • Uređenje u ulici dr Jovana Bijelića (april 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju u ulici dr Jovana Bijelića obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duž stepeništa i staza u cijeloj ulici. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zadužen za reon Herceg Novog.

 • Čišćenje kanala u Sutorini (april 2021.g.)
  Tokom aprila je započeta akcija čišćenja kanala duž magistralnog puta u Sutorini. Akcija će biti nastavljena i u narednom periodu.

 • Aktivnosti košenja tokom marta 2021.g.
  U martu su se aktivnosti na košenju javnih zelenih površina odvijale od objekta "Verige 65" do Zelenike. Aktivnostima su obuhvaćene zelene površine uz donji put od plaže "Zmijice" do hotela "Park" u Bijeloj, sa svim poprečnim ulicama i površine uz magistalni put od Bijele, Baošća i Đenovića do Torte u Kumboru, sa svim poprečnim ulicama. Takođe je okošena i zelena površina oko zgrade CB Herceg Novi. Na poslovima su angažovana 1 do 2 kosača, shodno potrebama i poslovođa.

 • Uređenje stepeništa 28 oktobra (mart 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju stepeništa 28 oktobra obuhvatale su uklanjanje trave, korova, zemlje, otpada, kao i suvih grana duz ograde stepeništa. Stepenište se čistilo od objekta "Touch" do šetališta Pet Danica i od tvrđave Forte mare do početka šetališta. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa, a aktivnostima su takođe obuhvaćeni kanali i zidovi duž obje strane stepeništa.

 • Uređenje stepeništa u ulici Luke Matkovića (mart 2021.g.)
  Stepenište i zidovi u ulici Luke Matkovića očišćeni su od otpadaka, korova, trave i zemlje. Čistači javnih površina uredili su stepenište pored Kanli Kule i KK "Primorje", pored "starog Dječijeg dispanzera" i stepenište koje vodi na šetalište Pet Danica do Vojničke plaže. Na poslovima su angažovana tri čistača i poslovođa zadužen za kontrolu i organizaciju ovih poslova za područje Herceg Novog.

 • Uređenje stepeništa Šetalište Pet Danica (mart 2021.g.)
  Radnici angažovani na održavanju javnih površina očistili su stepenište od objekta Pošte u Herceg Novom do Šetališta Pet Danica. Stepenište je očišćeno od otpadaka, trave, korova, granja i lišća, a takođe su očišćene i zidine uz duž stepeništa. Na ovim poslovima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa zaduzen za aktivnosti na reonu Herceg Novog.

 • Podrška DOO “Čistoća” održavanju 52 Praznika mimoze (mart 2021.g.)
  DOO “Čistoća” dala je svoj doprinos održavanju 52 Praznika mimoze, koji se ove godine održava u nešto drugačijem format u odnosu na prethodne godine, prilagođeno situaciji sa pandemijom virusa Covid-19.
  U sklopu ovogodišnjeg Programa Praznika mimoza organizovana je humanitarna akcija JUK “Hercegfest” za pružanje podrške hercegnovskim školama doniranjem digitalne opreme – tablet za praćenje “on line” nastave. DOO “Čistoća” se priključila akciji donirajući sredstva za kupovinu dva tablet za učenike naše opštine kojima nedostaje neophodna digitalna oprema, a ujedno, zajedno sa drugim preduzećima koji su prepoznali značaj ovakvih događaja, na svoj način doprinjela da se tradicija održavanja Praznika mimoze nastavi.

 • Aktivnosti na uređenju lokacija za smještaj kontejnera na Mokrinama (mart 2021.g.)
  U toku marta su uređene četiri lokacije za smještaj kontejnera v. 1,1m3. Na lokacijama su izgrađeni betonski podesti i postavljeni su metalni boksovi sa logom Društva za smještaj kontejnera.

 • Čišćenje pješačko biciklističke staze (mart 2021.g.)
  Čistači javnih površina očistili su pješačko biciklističku stazu Kotobilj u blizini sela Kameno od otpadaka. Na poslovima su angažovana dva čistača i poslovođa, a ukupno je prikupljeno pet vreća za smeće raznog otpada

 • Aktivnosti na čišćenju zida i kanala od trave i korova u ulici Partizanski put (mart 2021.g.)

 • Uređenje spomen kompleksa kod spomen ploče na Podima (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na uređenju su podrazumjevale čišćenje lokacije, košenje trave i kidanje grana, a sprovedene su na molbu građana. Na ovim aktivnostima su angažovana tri čistača javnih površina i poslovođa.

 • Aktivnosti na čišćenju "divlje" deponije na Šištetu (februar 2021.g.)
  "Divlja" deponija u naselju Šištet u Igalu čisti se svaki drugi mjesec, jer građani kontinuirano odlažu kućni i kabasti otpad na ovoj lokaciji. Čišćenje ovog neuređenog smetlišta nastalog uslijed neodgovornog ponašanja građana, otezano je jer je lokacija nepristupačna zbog naraslog šiblja i drače. U ovoj akciji je prikupljeno otpada u količini od 4 kante za prikupljjanje otpada od 120 lit i na ovim poslovima je angažovan jedan čistač javnih površina.

 • Čišćenje plaža u Igalu i Herceg Novom od posljedica nevremena (februar 2021.g.)
  Aktivnisti čišćenja i prikupljanja otpada odvijale su se na pješčanoj plaži ispod hotela "Plaža". Prikupljni otpad se sastojao od otpada koje je more izbacilo, ali i od 30-tak grana palmi koje su polomljene tokom nevremena u februaru mjesecu. Na ovim poslovima su angažovana dva čistača javnih površina, a otpad je prikupljen u 7 velikih vreća za smeće. Takođe je očišćena Blatna plaža u Igalu, gdje je prikuplje otpad odložen u kontejner v. 1,1m3 i 7 velikih vreća za smeće. Na ovim poslovima su angažovana 2 čistača i poslovođa, dva radna dana.

 • Čišćenje "divlje" deponije u ulici Orjenski bataljon (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na čišćenju neuređenog smetlišta odvijale su se u ulici Orjenskog bataljona, u neposrednoj blizini objekata "Idea" i "Ognjište". Čistači javnih površina su prikupili 48 vreća kućnog otpada, koje su građani neodgovorno odlagali na ovoj lokaciji. Na prikupljanju otpada i čišćenju lokacije bilo je angazovano 3 čistača i poslovođa za nadzor aktivnosti.

 • Aktivnosti na košenju Rivijere: Meljine kod mosta, Đenovići i Baošići pored magistralnog puta (februar 2021.g.)

 • Čišćenje Starog grada (februar 2021.g.)
  Aktivnosti na čišćenju trgova, stepeništa i komunikacionih prolaza u Starom gradu podrazumjevale su aktivnosti na uklanjanju trave, korova, zemlje i uređenju žive ograde. Akcija je sprovedena sa četiri čistača javnih površina.

 • Aktivnosti uređenja zelenih površina u Bijeloj (februar 2021.g.)

 • Novi metalni boksovi ispred vrtića u Igalu (januar 2021.g.)

 • Saniranje posljedica nevremena (januar 2021.g.)
  Zaposleni u DOO "Čistoća" sanirali su posljedice nevremena na području oko Manastira Savina, koje se odvijalo početkom januara 2021.g.

 • Saniranje posljedica nevremena (decembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju, pranju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se od 29. 12. zaključno sa 31.12.2020.g.na šetalištu V Danica , na relaciji od od Igala do Meljina i donjim putem od Zmijica do Kamenara. Aktivnosti su sprovedene u saradnji sa DVD “Bijela”.

 • Dezinfekcija lokacija za smještaj kontejnera v.1,1m3 na području cijele opštine Herceg Novi (decembar 2020.g.)

 • Dezinfekcija polupodzemnih kontejnera (decembar 2020.g.)
  U decembru 2020.g. je započeto sa pražnjenjem polupodzemnih kontejnera i dezinfekcijom poklopaca ove vrste kontejnera. Dezinfekcija će se vršiti svakodnevno sredstvima za dezinfekciju ove vrste posuda za prikupljanje otpada..... detaljnije

 • Aktivnosti na košenju šetališta na Kamenarima (novembar 2020.g)

 • OBAVJEŠTENJE (novembar 2020.g.)
  DOO “Čistoća” Herceg Novi će od ponedeljka, 16. novembra 2020.g., privremeno ograničiti rad sa strankama u terminu od 09:00h - 11:00h svakog radnog dana. U cilju zaštite korisnika usluga i zaposlenih i primjene privremenih mjera za sprečavanje širenja infekcije izazvane korona virusom, stranke se upućuju da se komunikacija ostvaruje putem e-mail adrese: cistoca.dir@t-com.me ili putem broja tel: 031/345-755.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (novembar 2020.g.)
  Zaposleni DOO "Čistoća" organizovali su volontersku akciju čišćenja kod crkve Sv Vasilija Ostroškog u Kumboru. U akciji je učestvovalo 14 zaposlenih, aktivnosti su podrazumjevale prikupljanje i čišćenje otpadaka, košenje trave, grabuljanje, kidanje suvih grana te uređenje zelenih površina.

 • Aktivnosti na košenju - Kamenari, Kumbor (oktobar 2020.g.)
  U oktobru su se obavljale aktivnosti košenja magistralnog pojasa od Zelenike do Kamenara, okošen je dio uzdužnih puteva u Bijeloj i šetalište u Zelenici.

 • Volonterska akcija radnika DOO "Čistoća" (oktobar 2020.g.)
  U volonterskoj akciji radnika "Čistoća" učestovalo je sedam zaposlenih koji su očistili i uredili park Sv Leopolda kod crkve Sv Antuna u centru grada i površinu oko crkve Sv Ane na Savini. Aktivnosti su podrazumjevale orezivanje palmi, kidanje bršljana, grabuljanje i čišćenje površina od zelenog i drugog otpada

 • Aktivnosti na saniranju neuređene deponije otpada (oktobar 2020.g.)
  Radnici DOO "Čistoća" sanirali su deponije otpada u ulici V Crnogorske brigade u poslovnim prostorima "Crnogorka comerca", smještenim iznad marketa "Aroma" u Igalu. Molbu za saniranjem lokacije je uputila MZ Igalo, nakon obavljenog inspekcijskog nadzora Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora. Na ovim poslovima je bilo angažovano 15 zaposlenih i 2 kamiona, a sanirana količina kabastog otpada iznosila je 6.330 kg. koja je transportovana u 4 ture. U planu je zatvaranje ove lokacije od strane MZ Igalo, kako u narednom periodu ne bi dolazilo do formiranja novih deponija otpada i izazivanja opasnosti po zdravlje ljudi, koje nastaju uslijed neodgovornog ponašanja pojedinaca.

 • Ugradnja polupodzemnih kontejnera (oktobar 2020.g.)
  Aktivnosti na ugradnji polupodzemnih kontejnera započete su krajem 2019.g. Opština Herceg Novi je raspisala javni poziv za nabavku 142 kontejnera i to: 32 kontejnera zapremine 5 m³ za suvu i mokru frakciju, 24 kontejnera od 2,5 m³ za suvu i mokru frakciju i 30 kontejnera kapaciteta 500 lit. Polupodzemni kontejneri se raspoređuju duž opštine u saradnji sa predstavnicima DOO "Čistoća". Ugradnja kontejnera se obavlja u paru od 5 m³ i 2,5 m³ - po jedan za suvu i vlažnu frakciju, a lokacije za smještaj kontejnera se definišu u skladu sa tehničkim, prostornim i saobraćajnim uslovima, kao i dinamikom pražnjenja kontejnera. Do sada je ugrađeni svi kontejneri od 5 m³, jedan par od 2,5m³ i 2 kontejnera od 500 lit. U toku je određivanje lokacija za kontejnere od 500 lit.

 • Čišćenje boksova za smještaj kontejnera (oktobar 2020.g.)
  U oktobru su sprovedene aktivnosti čišćenja lokacija i boksova za smještaj kontejnera V 1,1mᶟ od rasutih otpadaka i ocjednih nečistoća. Akcija je sprovedena duž Njegoševe ulice, od benzinske pumpe na Igalu do Vojne bolnice Meljine.

 • Donacija norveškog komunalnog preduzeća Opštini Herceg Novi (oktobar 2020.g.)
  Norveško preduzeće Midtre Namidal Avfallsselskap IKS ( Overhalla, Norveška) doniralo je polovno specijalno motorno vozilo - autosmećaru, marke Volvo, Opštini Herceg Novi. Predmet donacije koristiće DOO "Čistoća" Herceg Novi za prikupljanje otpada sa područja opštine. Ova donacija je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva gradova pobratima Herceg Novog i Levangera i zalaganja počasnog građanina Herceg Novog Per Jarla Eriksena.

 • Volonterska akcija čišćenja (oktobar 2020.g.)
  U volonterskoj akciji čišćenja oko crkve Sv. Save na Savini uzelo je učešće 16 radnika DOO "Čistoća" Herceg Novi. Zaposlenima su se pridružili i građani, troje odraslih i dvoje djece.

 • Košenje javnih zelenih povšina (septembar 2020.g.)
  U septembru su nastavljene aktivnosti na košenju javnih zelenih površina. Kosio se cjeli donji put od Rivijere do Meljina, površine s obje strane magistrale od Kamenara do Zelenike, poprečne ulice i prolazi u Bijeloj, put prema crkvi Sv Neđelje u Kamenarima i put Vukovića u Zelenici.

 • Čišćenje posljedica od nevremena (septembar 2020.g.)
  Aktivnosti na čišćenju i saniranju posljedica od nevremena odvijale su se na šetalištu, na relaciji od Škvera do Hotela "Plaža".

 • Pranje kontejnera i lokacija za smještaj kontejnera (septembar 2020.g.)
  Aktivnosti na pranju kontejnera i kontejnerskih mjesta započete su pranjem podzemnih kontejnera pored gradske pijace u centru grada. Aktivnosti na pranju kontejnera i lokacija za smještaj kontejnera će se nastaviti duz cijele opštine, u skladu sa ukazanim potrebama.

 • Košenje javnih zelenih površina (avgust, 2020.g.)

 • Pranje i čišćenje šetališta V Danica na dionici od Škvera do tunela (avgust, 2020.g.)

 • Čišćenje vidikovca na Turionu, na Podima (avgust, 2020.g.)

 • Pranje trgova, komunikacionih prolaza i stepeništa u Starom gradu (avgust, 2020.g.)

 • Pranje Šetališta V Danica na dionici od Škvera do tunela (avgust, 2020.g.)

 • Košenje javnih zelenih površina (avgust, 2020.g.)
  U skladu sa Programom rada za 2020.g. DOO "Čistoća" je obavljala aktivnosti na košenju javnih zelenih površina tokom cijele godine. U julu i avgustu su se okosile zelene površine duž magistrale, od tunela u Zelenici do Kamenara, poprečne ulice i donji put - šetalište sa plažama. Neke aktivnosti su sprovedene u skladu sa zahtjevima mjesnih zajednica, crkvenih odbora, Centrom bezbijednosti Herceg Novi i drugim subjektima

 • Pranje trgova, ulica i prolaza u Starom gradu (avgust, 2020.g.)

 • Upozorenje vlasnicima kućnih ljubimaca (avgust, 2020.g.)
  "DOO Čistoća" je postavilo table koje podsjećaju vlasnike kućnih ljubimaca na obavezu poštovanja Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 20/2015, 27/2016 - dr. odluka i 18/2020 - ispr.). Table su postavljene na više lokacija u parkovima i duž šetališta na području opštine.

 • Pranje Šetališta V Danica - Škver (jul, 2020.g.)

 • Aktivnosti na pranju površina u Starom gradu (jul, 2020.g.)

 • Pranje šetališta V Danica - Topla (jul 2020.g.)

 • Pranje Škvera (jul 2020.g.)
  Aktivnosti na pranju javnih površina u julu mjesecu su se nastavile na Šetalištu V Danica, na Škveru, na dionici šetališta od ulaza u luku do Jachting cluba. Za poslove pranja je angažovana cistjerna Društva i dva zaposlena koja su obavljala poslove pranja šetališta. Pranje se sprovodi u ranim jutarnjim časovima.

 • Pranje Starog grada (jul 2020.g.)

 • Pranje područja oko "Palmon Bay Hotela & Spa" Igalo (jul 2020.g.)

 • Pranje šetališta
  Aktivnosti na redovnom pranju šetališta V Danica započete su u julu mjesecu, na dionici od objekta "Galeb" u Igalu do plaže i restorana "Rafaelo" na Toploj i biće nastavljene duž čitavog šetališta.

 • Uređenje kompleksa oko Manastira Savina (maj 2020.)
  Aktvnosti na uređenju prostora oko Manastira Savina podrazumjevale su košenje trave, orezivanje zelenila i sakupljanje odpadaka. U akciji uređenja je učestvovalo deset zaposlenih, a akcija će se nastaviti orezivanjem oleandera.

 • Uređenje Reciklažnog centra u Meljinama (maj 2020.)

 • Čišćenje i uređenje trgova, stepeništa, prolaza i ulica u Starom gradu" (maj 2020.)