• Aktivnosti košenja i uređenja ispod Titove vile u Igalu (septembar 2023.g.).

 • Aktivnosti košenja duž magistralnog puta u Sutorini (septembar 2023.g.).

 • Aktivnosti košenja duž magistralnog puta u Kamenarima (septembar 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina na Savini (septembar 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina oko Dvorane Park. (avgust 2023.g.).

 • Dezinfekcija i pranje kontejnerskih mjesta od Sutorine do Kamenara (avgust 2023.g.).

 • Uklanjanje trave i korova sa javnih površina u starom gradu (avgust 2023.g.).

 • Košenje duž puta na Podima (avgust 2023.g.).

 • Jutarnje aktivnosti pranja na Belavisti (avgust 2023.g.).

 • Aktivnosti čišćenja kanala u Igalu (avgust 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja trga Nikole Đurkovića i okolnih ulica i stepeništa (avgust 2023.g.).

 • Čišćenje i uređenje plaže ispod Titove vile (avgust 2023.g.).

 • Aktivnosti košenja javnih površina duž magistralnog puta u Bijeloj (avgust 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja novog dijela šetališta u Igalu (avgust 2023.g.).

 • Čišćenje i uređenje javnih površina na Škveru (avgust 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja šetališta od tunela do Škvera, kao i trga Nikole Đurkovića (avgust 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž magistralnog puta u Baošićima (jul 2023.g.).

 • Jutarnje aktivnosti pranja šetališta na Toploj, kao i trga Belavista (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja na trgu Belavista, kao i na šetalištu na Toploj (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja šetališta od Igala do Tople, kao i u Kumboru (jul 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž puta na Kamenom (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja trga Nikole Đurkovića, kao i okolnih ulica i stepeništa (jul 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž puta na Mokrinama (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja u starom gradu (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja na trgu Belavista, kao i na šetalištu od tunela do Škvera (jul 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž puta na Mokrinama (jul 2023.g.).

 • Košenje i uređenje javnih površina u Igalu (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja šetališta i okolnih stepeništa od tunela prema Škveru (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja Belaviste i okolnih stepeništa (jul 2023.g.).

 • Uklanjanje otpada i morske trave sa plaže hotela Plaža (jul 2023.g.).

 • Košenje ispod Titove vile (jul 2023.g.).

 • Aktivnosti košenja javnih površina duž magistralnog puta u Kamenarima (jun 2023.g.).

 • Pranje i uređenje javnih površina u Baošićima (jun 2023. g.).

 • Košenje javnih površina duž puta Meljine granični prelaz Sitnica (jun 2023.g.)

 • Aktivnosti košenja javnih površina duž magistralnog puta u Bijeloj (jun 2023.g.).

 • Jutarnje pranje trga Nikole Đurkovića i okolnih stepeništa (jun 2023.g.).

 • Pranje šetališta od Savine prema Meljinama (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž puta Meljine granični prelaz Sitnica (jun 2023.g.).

 • Čišćenje i uređenje plaže ispod Titove vile (jun 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja u Omladinskom parku u Igalu (jun 2023.g.).

 • Košenje duž magistralnog puta u Đenovićima (jun 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja u starom gradu (jun 2023.g.).

 • Uklanjanje trave i korova sa javnih površina u starom gradu i prema Škveru (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž magistralnog puta u Zelenici (jun 2023.g.).

 • Uklanjanje trave i korova sa stepeništa prema Citadeli (jun 2023.g.).

 • Aktivnosti pranja od tunela prema Igalu (jun 2023.g.).

 • Čupanje trave i korova sa zidina u starom gradu (jun 2023.g.).

 • Aktivnosti košenja na graničnom prelazu Sitnica (jun 2023.g.).

 • Pranje javnih površina u Bijeloj (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina na graničnom prelazu Debeli brijeg (jun 2023.g.).

 • Pranje gradskih stepeništa, kao i dijela šetališta od tunela prema Škveru (09.06.2023.g.).

 • Pranje u Omladinskom parku u Igalu (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž magistralnog puta u Sutorini (jun 2023.g.).

 • Nastavak akcije obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine kroz posjete učenika osnovnih škola reciklažnom dvorištu u Meljinama (jun 2023.g.).

 • Obilježavanje Dana zaštite životne sredine kroz edukaciju i druženje sa učenicima osnovnih škola (jun 2023.g.).

 • Uređenje javnih površina na Podima (jun 2023.g.).

 • Čišćenje kanala pored hotela Igalo (jun 2023.g.).

 • Uklanjanje otpada sa javnih površina na Sušćepanu (jun 2023.g.).

 • Košenje javnih površina duž magistralnog puta u Kamenarima (jun 2023.g.).

 • Akcija obilježavanja Dana zaštite životne sredine (jun 2023.g.).
  U sklopu akcije obilježavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine, učenici drugog razreda OŠ "Dašo Pavičić" , područno odjeljenje iz Igala, posjetili su reciklažno dvorište u Meljinama i tom prilikom su se upoznali sa poslovima koji se u istom obavljaju, a takođe imali su priliku da poslušaju i edukativno predavanje na temu Zaštita životne sredine i pravilno odlaganje otpada.